Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Södertälje

Annas innovation AB
Org.nr: 556743-6208
Bolaget ska upplåta immaterialrätter, bedriva innovationsverksamhet, förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
AstraZeneca Södertälje 1 AB
Org.nr: 556996-4959
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aurifex AB
Org.nr: 556443-8181
Bolaget ska äga och förvalta immateriella tillgångar såsom licenser, domäner, patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva rådgivning inom immaterialrätt och bolagsrätt, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig ve ...
Become Star Sweden AB
Org.nr: 556969-2089
- Musik - Artistutveckling - Socialt nätverk - Artistuthyrning - Grafisk formgivning och fotografering - Konsultation inom musik, mode och media - Onlineutbildningar - Webshop för musik, musikinstrument, dj, utrustning, ...
Birchmoor Toxicology Services AB
Org.nr: 556907-4213
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom life sciences, främst toxikologiska utvärderingar och säkerhetsbedömningar inom läke- medels- och kemisektorn, plus översättningar och granskning av vetenskapliga texter, samt d ...
Bolagsvärden AB
Org.nr: 556857-8313
Bolaget skall för klients räkning ombesörja bolagsärenden. Bolaget skall därjämte äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt idka annan verksamhet som är förenlig med de ovan nämnda verksamheterna.
Cyréus Sinnero AB
Org.nr: 556717-4031
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elarbeten och IT, samt utförande visa el- och IT-arbeten. Företaget skall även förvalta tidigare verksamhets arkiv, samt att förvalta fastigheter och värdepapper och därmed fö ...
D&S Konsult AB
Org.nr: 559030-5644
Uthyrning av personal till restaurangbranschen, samt handel med värdepapper.
FEvento & Productions AB
Org.nr: 556957-4451
Företaget skall bedriva verksamhet inom artist agentur, företagsevenemang, konferenser, konserter, mässor och artistbokning. Vi kommer att erbjuda tjänster inom management, scen produktion, konferenser och program innehå ...
G & H Utveckling AB
Org.nr: 556763-6559
Aktiebolagets verksamhet ska vara förvärv av bolag med anknytning till fastighetsförmedling och försäljning av tjänster inom ekonomi och juridik samt försäljning av produkter och tjänster inom kontorssektorn samt uthyrni ...
Gallo Juridik AB
Org.nr: 556950-3385
Aktiebolaget ska bedriva juridisk och därmed sammanhängande konsultverksamhet, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta lös och fast egendom.
GH dokumentkonsult AB
Org.nr: 556967-8484
Bolaget skall bedriva hantering av dokument i projekt och förvaltning, arkivhantering. Koordinering av dokumentation och underhållsarbeten. Behjälplig vid strukturer, ordning och reda och arbetsprocesser.
Henok Goitom Sports Management AB
Org.nr: 556906-5203
Bolagets verksamhet skall vara personalförmedling och konsultverksamhet inom sport och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Il Forno della Pita AB
Org.nr: 556583-1277
Föremålet för bolagets verksamhet är bageriverksamhet och köp samt försäljning av industridelar och därmed förenlig verksamhet.
J.Granbergs AB
Org.nr: 556911-5792
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsskötsel, byggnationer, personaluthyrning samt även PR event och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Jenab Konsult AB
Org.nr: 559028-3767
Bolaget skall bedriva rådgivning inom teknik, försäljning, ekonomi och juridik. Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva fastighetsägande med uthyrni ...
Juristassistans Stockholm Ek. för.
Org.nr: 769603-2312
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till medlemmarna anskaffa kontorsinventarier och däri nödiga förbrukningsmateriel etc. samt att för medlemmarnas räkning marknadsföra, fö ...
Juristbyrå LexSeven AB
Org.nr: 556989-0832
Aktiebolaget ska bedriva allt inom juridik, såsom rättstvister och rådgivning inom affärsjuridik.
Kokorossa AB
Org.nr: 556891-4484
Bolaget skall beriva tävlingsverksamhet med hästar och därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom elkraft, mark och bygg, samt event och aktiehandel.
Leah Consulting AB
Org.nr: 556904-2640
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom restauranger, lokalförmedling, marknadsföring och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.