Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Skellefteå

Allrob AB
Org.nr: 556770-0785
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...
Artistkontoret i Skellefteå AB
Org.nr: 556705-7053
Aktiebolagets verksamhet ska vara att verka inom artist- och musikförmedling främst till företag och organisationer.
Bogardi Företagsvärdering AB
Org.nr: 556807-9809
Bolaget skall utföra uppdrag avseende företagsvärdering, företagspresentationer, bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Ceasarion AB
Org.nr: 556859-8097
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, utbildningsverksamhet samt förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Decerto AB
Org.nr: 556683-8180
Bolaget skall bedriva företagsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Delete Sweden AB
Org.nr: 556878-4705
Bolaget ska bedriva verksamhet inom köp och försäljning av företag, konsultverksamhet avseende rådgivning till portfölj- bolag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fallskyddsteamet i Norrland AB
Org.nr: 556919-6867
Aktiebolaget ska bedriva tjänster och sälja produkter inom fallskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Hahr & Werkmäster AB
Org.nr: 556809-6092
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet, konsultverksamhet till företag och organisationer inom områdena personalutveckling, information och event samt fotograferingsuppdrag och försäljning av bilder samt därmed förenlig ver ...
Hermestra AB
Org.nr: 556769-8575
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...
Hip Shake Promotions EF
Org.nr: 769610-9938
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att skapa ett årligt återkommande evenemang för vänner av blues och musik med rötterna i denna musikstil, att ti ...
HJP Security AB
Org.nr: 556481-3185
Bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av säkerhetssystem och idka därmed förenlig verksamhet.
IndustriGruppen Bottnia EF
Org.nr: 769630-0586
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla affär och marknad för tunga systemleveranser inom den mekaniska sektorn. Utveckling innebär dels vidgade marknader och marknadss ...
Istor AB
Org.nr: 556768-3882
Bolaget skall äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi och byggsektorn, uthyrning av mask ...
Karpo AB
Org.nr: 556439-3394
Bolaget skall bedriva jorbruksverksamhet på arrenderad mark och byggnader med mjölk- och köttproduktion, köp och försäljning av skog, legokörning, reparation av lantbruksmaskiner, äga och förvalta fastigheter, samt därme ...
Lindbloms.juridik HB
Org.nr: 916981-3004
Juridisk uppdragsverksamhet och undervisning. Försäkringsverksamhet.
Lundströms Juridik AB
Org.nr: 559005-5827
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
M & F Richtmann Holding AB
Org.nr: 556722-2277
Bolaget skall äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt driva restaurang- och cateringverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och resor samt bedriva traktorentreprenad ...
Riveting Consulting AB
Org.nr: 556912-7896
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom - innovation, innovationsstrategi och innovationsledning - organisation och organisationsutveckling - forskning och utveckling - IT-tillämpning och IT-strategi - strategi och ...
Salong Emelie Holm AB
Org.nr: 556749-6343
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva frisörverksamhet och försäljning av produkter tillhörande denna verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Skelleftebuss AB
Org.nr: 556041-2370
Bolaget skall bedriva tätortstrafik inom Skellefteå centrum samt att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska dessutom som entreprenör till bl a kollektivtrafikmyndigheterna, bedriva busstrafik på marknadsmässi ...