Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Saltsjöbaden

2Hallström AB
Org.nr: 556703-1322
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, samhälls- och omvärldsanalys, kommunikation och organisationsutveckling, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Acadermia AB
Org.nr: 556889-6319
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet inom skönhet och hälsa. Anordnare av events, mässor, utbildningar och föreläsningar inom skönhet och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Allbäck Consulting AB
Org.nr: 556764-0502
Bolaget skall sälja konsulttjänster vid reklam, radio, TV och övriga evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Amatron AB
Org.nr: 556829-3137
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom ledning, verksamhets- utveckling och IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Anders Hjertstrand Consulting and Travel AB
Org.nr: 556889-3076
Bolaget verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom utvärderingar och utbildning samt reseverksamhet.
Arctic Rose AB
Org.nr: 556708-2127
Bolaget ska bedriva rådgivning och tjänster inom företagsledning, personalfrågor, juridik, mänskliga rättigheter, finansiering, investeringsverksamhet, kapitalanskaffning i investeringssyfte och förvärva, äga och förvalt ...
Assign Corporate Services ACSER AB
Org.nr: 556850-0853
Bolaget ska utföra bolagstjänster, bedriva handel med lagerbolag, äga aktier och andelar i bolag samt utföra därmed förenlig verksamhet.
Bertil Nilsson Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556455-0852
Bolaget skall bedriva verksamhet med fastighetsrelaterade konsulttjänster, såsom marknadsföring och uthyrning av fastighetsprojekt och lokaler, marknadsanalyser och andra fastighetsanpassade marknadsföringstjänster samt ...
Carl Schlyter Consulting AB
Org.nr: 556796-4506
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena strategi, analys, utredning, verksamhetsutveckling, nätverk- och interaktion mellan organisationsenheter och individer, management, ledningssystem, proce ...
Dakia Online AB
Org.nr: 556945-4738
Teknisk konsultverksamhet. Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
Dreamworkz Nordic HB
Org.nr: 969751-2623
Konsult inom bygg(inkl el), ekonomi, företag, juridik, bedömning försäkringsanspråk. Import och handel av främst inrednings- och designprodukter.
Erik Berglund AB
Org.nr: 556571-8813
Bolaget skall bedriva rådgivningsverksamhet inom juridik och ekonomi.
Est Consulting AB
Org.nr: 556814-4306
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom skatter, ekonomi, finansiering och juridik, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt handel med värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Estica Invest AB
Org.nr: 556488-5829
Bolaget skall bedriva företagskonsultationer samt ägande av aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
Estvägen Consulting AB
Org.nr: 556747-9133
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom skatter, ekonomi, finansiering och juridik, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt handel med värdeapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Exiga AB
Org.nr: 556904-3622
Företaget bedriver verksamhet inom två affärsområden, Affärsområde Upphandlingsstöd respektive Affärsområde Projektstöd. Affärsområdet Upphandlingsstöd omfattar konsulttjänster inom offentlig upphandling åt upphandlande ...
Geventure AB
Org.nr: 556672-4117
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet till företagsevenemang inom sport och idrott och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också arrangera incentiveprogram och båtcharter med därtill hörande konferensprogram. Vid ...
Intergalactic Industries AB
Org.nr: 556941-4369
Bolaget skall utveckla, förvalta, köpa och sälja rörelser, hantera näringsbetingande innehav, mer specifikt hel- eller delägda bolag inom högteknologi, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utveckla, förvalt ...
Ishantering i Arktis HB
Org.nr: 969743-8852
Konsultationer inom och utveckling av system för hantering av is vid operationer i isbefängd miljö.
J&S Rubin AB
Org.nr: 556900-3360
Bolaget skall bedriva rådgivning inom företagsledning, kapitalförvaltning och juridik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga, förvalta och handla med fast och lös egendom, såsom värdepapper, samt därmed ...