Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Östersund

AB P. Dillner Bygg & Miljöprojekt
Org.nr: 556587-0739
Bolaget ska bedriva konsult, byggledning, kontroll, besiktning, KA, projektledning, projektering, miljöklassificering, miljö- styrning, miljörevision, miljöinventering samt handel, för- valtning och förädling av fast ege ...
Anders Cederberg Juridik AB
Org.nr: 559012-0589
Bolaget ska bedriva juridiska konsultationer, vara partsombud i tvister, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Wikberg Holding AB
Org.nr: 556968-0027
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, hotell, restaurang, media och marknadsföring samt äga och förvalta värdepapper.
Arctan AB
Org.nr: 556721-4514
Konsultverksamhet inom infrastruktur.
Atigarden AB
Org.nr: 556931-7257
Företaget skall bedriva event och tillhandahålla tjänster och rådgivning inom ljud, ljus och bild inom branscherna restaurang och nöje, samt bedriva konsultverksamhet inom byggnation, byggprocess och bedriva kvalitetskon ...
Daniel Alverlind Juridik AB
Org.nr: 559012-7881
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva juridiska konsultationer samt äga och förvalta värdepapper.
EBTE Consulting AB
Org.nr: 559023-9462
Chefsuthyrning till privata och offentliga företag främst inom IT, bygg , fastighet, sjukvård och omsorg, till statliga och kommunala förvaltningar. Projektledning till privata och offentliga företag främst inom IT, bygg ...
Felicis AB
Org.nr: 556717-0070
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom dokumenthantering, vara behjälpliga vid uppbyggnad av digital dokumenthantering. Arkivkonsulting samt därmed förenlig verksamhet.
Flow Motion Technology AB
Org.nr: 556836-6800
Bolaget skall bedriva utveckling av produkter inom sportbranschen och försäljning av immateriella rättigheter knutna till nämnda produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Försäkringshuset Teknik AB
Org.nr: 556754-1890
Bolaget ska bedriva skadeförebyggande konsultverksamhet och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Hemming Invest AB
Org.nr: 556968-0043
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, hotell, restaurang, media och marknadsföring, samt äga och förvalta värdepapper.
Irene Sivertsson Kunskapen AB
Org.nr: 556901-8715
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning och eventarrangemang inom skogsbruk, miljö, natur samt hållbarhet.
Joel S Sustainability Innovation AB
Org.nr: 559013-9803
Bolaget ska leda, driva och stödja hållbar utveckling, utvecklingsprocesser och innovation i andra organisationer, och därmed förenlig verksamhet.
Järvdalen Ekonomi AB
Org.nr: 556995-2566
Bolaget ska bedriva företagsförmedling och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
KMM Nöjen AB
Org.nr: 556904-7433
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom restaurang-, bar- och cateringverksamhet, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kriskonsulterna Jämtland AB
Org.nr: 556923-9907
Bolaget skall på uppdrag åt andra företag utföra tjänster inom säkerhetsbranschen med fokus på krishantering, systematiskt arbetsmiljöarbete samt första hjälpen och hjärt-lungräddning. Bolaget skall även erbjuda konsulta ...
LS Biometrics AB
Org.nr: 556806-5790
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet och rådgivning inom statistik, biometri, IT och regulatoriska frågor och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Catering & Karameller AB
Org.nr: 556747-7814
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom drift och uppbyggande av restaurangrörelser, rådgivning angående inköpsstrategi för alkoholhaltiga drycker, äga och förvalta fast egendom, handel me ...
Marianne Nilsson Juridik AB
Org.nr: 556721-2781
Bolaget ska bedriva juridiska konsultationer, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Marité Sport AB
Org.nr: 556939-6905
Föremålet för bolagets verksamhet är att restaurang-, bar- och cateringverksamhet, konsultverksamhet inom restaurang-, bar- och catering och därmed förenlig verksamhet.