Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Norrtälje

2Innovate4 Innovationskonsulter AB
Org.nr: 556283-3672
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med affärs- innovationer med förbättring och förnyelse av produkter och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska aktiebolaget bedriva utbildning i marknadsföring sa ...
AABIO AB
Org.nr: 556757-1111
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bioteknologi, utveckla och kommersialisera uppfinningar och immateriella tillgångar, bedriva biodling och annan verksamhet som bidrar till en levande landsbygd, äga och f ...
Aktiebolaget Panator Revision
Org.nr: 556355-8997
Bolaget skall driva revisionsbyrå samt konsultverksamhet inom ekonomi, data och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Bekatus AB
Org.nr: 556653-8244
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av möbler, uterum, spa, accessoarer samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultationer och utbildning inom pedagogik, ekonomi, juridik, organisationer samt försäljnin ...
BJÖRSBO EKONOMI AB
Org.nr: 556426-4694
Bolaget skall idka skeppsklarering och befraktning, lossning och lastning av fartyg och därmed sammanhängande lagring och transport, rederiverksamhet, kontroll och besiktning av fartygslaster, äga och förvalta fast och l ...
Cius Juridik HB
Org.nr: 969742-6709
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik samt därtill förenlig verksamhet.
Dan Ewert & Partner AB
Org.nr: 556267-1486
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom följande områden: juridik, ekonomi, företagsledning, databehandling och finansiella tjänser. Bolaget skall vidare vara verksamt genom ägande av dotterbolag och ...
Eklöf & Sandberg Juridik AB
Org.nr: 556937-5750
Juridisk rådgivning och därmed sammanhängande verksamhet.
Frötuna Invest och Konsult AB
Org.nr: 556841-9476
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet på områdena juridik, ekonomi, fastighetshandel och fastighetsförädling samt förvalta egna investeringar och därmed förenlig verksamhet.
gamefederation svenska AB
Org.nr: 556579-7841
Bolaget skall utveckla och driva affärsidéer inom internet och interaktiva medier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HANS PANTZAR AB
Org.nr: 556420-9749
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsförmedling, värdering, analyser, företagsutveckling samt strategi och organisationsfrågor. Mäkleriverksamhet med både fast och lös egendom, handel med värdepa ...
Henningssons Revisionsbyrå i Norrtälje AB
Org.nr: 556422-2767
Föremålet för bolagets verksamhet är revisionsbyrå, redovisning, konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Klofsekry AB
Org.nr: 556450-8975
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bo ...
LMH Partner i Norrtälje AB
Org.nr: 556920-8746
Konsult- och stödverksamhet inom management, organisation, offentlig och privat förvaltning.
Martin Junghem Konsult KB
Org.nr: 969608-3618
Konsulttjänster inom ekonomi, revision, juridik, data, marknads- föring, ljud, bild, tv, elektronik och kommunikation. inköp, försäljning och förvaltning av fast egendom, uthyrning av data, tv, video, ljudanläggningar, k ...
Mats Tröjbom Konsult AB
Org.nr: 556773-2994
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom biologi, miljödatahantering och miljökonsekvensbedömningar ävensom idka därmed förernlig verksamhet.
Norrtälje Nöjesgrupp AB
Org.nr: 556985-2154
Bolaget ska bedriva restaurang- och nattklubbsverksamhet, uthyrning av fest- och samlingslokaler, catering, bedriva konsultverksamhet inom eventbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Prowclaw Music Publishing HB
Org.nr: 969740-4821
Marknadsför och publicerar'kompositörerlåtskrivare och artister internationellt. Musikevenemangsarrangör och artistförmedlare. Studioproduktionsverksamhet. Administrerar, kontrollerar och handlar med upphovsrättskyddad m ...
Revolute AB
Org.nr: 559004-6727
Bolaget ska aktivt och på ett både professionellt och affärsmässigt sätt bedriva verksamhet som syftar till att utveckla människor och de organisationer i vilka de är verksamma. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ...
Rootsy Music AB
Org.nr: 556890-9260
Företaget ska bedriva - Bokningsagentur för musik - Promotionjobb för artister - Management för artister - Uthyrning av utrustning kopplade till turnéverksamhet och event. - Marknadsföring av musik - Produktion av Turnée ...