Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Norrköping

AB Upphandlingsfabriken
Org.nr: 556768-2025
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom upphandling i offentlig miljö jämte därmed förenlig verksamhet.
Bidevind Care & Advice AB
Org.nr: 559031-6591
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla produkter, tjänster, utbildning och konsultation inom medicin och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
BMF Upphandling & Utbildning AB
Org.nr: 556994-2468
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom upphandling och utbildning och därmed förenlig verksamhet.
CA Klimatanpassning AB
Org.nr: 559002-6786
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom klimatanpassning och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet ...
CaMaGyl AB
Org.nr: 556629-4509
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet inom mental träning och personlig utveckling och tillhandahålla redovisningstjänster och ekonomisk och administrativ rådgivning samt äga och förvalta fast och lös egendom samt dä ...
Cargo Invest group Sweden AB
Org.nr: 556062-2671
Bolaget ska bedriva handel med personbilar och lätta fordon, förmedling av bank- och försäkringstjänster, transport- och maganiseringstjänster, konsulttjänster inom juridik och ekonomi, handel med mineraler, uthyrning av ...
Casall AB
Org.nr: 556583-4479
Föremålet för bolagets verksmahet är att bedriva köp och försäljning av sportartiklar vilken verksameht bedrivs genom helägda dotterbolag. Bolaget ska också Förvärva och förvalta varumärken för verksamheten samt äga och ...
Christenson & Riismark Jurister HB
Org.nr: 969658-2106
Utbildning inom området juridik och säkerhet med inriktning på skade- och brottsförebyggande åtgärder. Juridisk verksamhet.
CL Kvalitet & Miljö AB
Org.nr: 556766-1185
Bolaget ska utföra konsulttjänster inför kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering samt internrevision inom entreprenadverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Condicio AB
Org.nr: 556677-8378
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företrädesvis ekonomi-, juridik-, skatte- och försäkringsområdena, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom, personaluthyrning samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Content On Demand AB
Org.nr: 556772-4868
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultation i frågor rörande media, juridik, ekonomi, information, kommunikation och företagsledning samt utöva härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare förvalta fast- och lö ...
DP Patterning AB
Org.nr: 556320-4139
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla patent avseende metoder eller anordningar för tillverkning av elektriska komponenter och laminatstrukturer även som bedriva annan därmed förenlig verksa ...
Easycount AB
Org.nr: 556958-3379
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi & Juridik i Norrköping AB
Org.nr: 556756-7937
Aktiebolaget ska driva redovisningsbyrå samt utföra konsult- tjänster inom ekonomi och juridik.
Exacta Controlling AB
Org.nr: 556517-2722
Bolaget skall bedriva kontroll av säkerhetssystem, upprättande av interna rutiner, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Framgångsrik försäljning i Sverige AB
Org.nr: 559022-5743
Företagsutveckling. Föreläsningar och utbildningar. Författarskap. Event och nätverk. Och därmed jämförlig verksamhet.
HBet HEROES Promotion
Org.nr: 969762-7124
Företaget ska bedriva försäljning av Promotionprodukter och Arbets'Sportkläder gentemot klubbar och företag samt ut mot deras medlemmar. Företaget ska hjälpa föreningar att driva in sponsorer till nätverket kring förenin ...
Hewego AB
Org.nr: 556893-6925
Konsultjänster inom redovisning,bokföring,administration och därmed förenlig verksamhet. Konsultuppdrag inom restaurang, event och därmed förenlig verksamhet. Säljuppdrag inom detaljhandel, dagligvaruhandel och därmed fö ...
HGB Marktjänst AB
Org.nr: 556252-1657
Bolaget skall bedriva geotekniska fältarbeten, mark- och grundarbeten, agenturer och försäljning i anslutning härtill, fastighetsförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga och ...
IRCL-Management KB
Org.nr: 969669-1550
Konsultverksamhet inom försäkring, risk och juridik. Energi även utbildning inom ovanstående områden. Värdepappershantering.