Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Mölndal

Aminoff Creative AB
Org.nr: 556737-7956
Bolaget ska bedriva framtagande, produktion och försäljning av barnböcker och andra barnartiklar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster, företrädesvis inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig ver ...
B-G Jansson Juridik AB
Org.nr: 556543-4510
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk rådgivning, utbildning, kapital- och värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att bedriva handel med material för och tillbehör till textilvävn ...
Bassolino Group AB
Org.nr: 556908-5615
Bolaget ska bedriva försäljning av reklam- och profilprodukter. Import och export av profilprodukter samt konfektionsartiklar och skodon. Design och helhetslösningar av profilprodukter till företag samt därmed förenlig v ...
Bild AT Se AB
Org.nr: 556340-5736
Bolaget skall bedriva handel med programutbud för kabel-TV samt därmed förenlig verksamhet.
bioss scandinavia EF
Org.nr: 769615-6509
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i form av ett institut utbilda och sprida kunskap inom bioss kunskapsområden: strategisk utveckling och förändring av individ, organisati ...
Brave Zone AB
Org.nr: 556996-3738
Bolaget ska bedriva marknads- och strategikonsultation, reklam- och kommunikationsverksamhet, erbjuda helhetslösningar inom upplevelsebaserad kommunikation med syfte att motivera och underhålla samt därmed förenlig verks ...
Denaren AB
Org.nr: 556644-0136
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, redovisning, dataredovisning, ekonomisk förvaltning, fastighetskonsultioner samt annan därmed förenlig verksamhet.
Edelvik Holding AB
Org.nr: 559032-0981
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Exsens AB
Org.nr: 556706-5288
Bolaget skall erbjuda konsult- och programvarulösningar inom området informationsteknologi, teknik, och programmering av information inom administrativ databehandling, försäljning av systemlösningar, affärsutveckling av ...
Fröken Sverige AB
Org.nr: 556684-7249
Bolaget ska planera och arrangera publika evenemang och tävlingar, samt utveckla, producera och försälja inslag och program för TV, internet och andra medier. Vidare ska bolaget producera kommunikations- och reklamenhete ...
GMP Gothenburg Management Partners AB
Org.nr: 556292-8654
Bolaget skall tillhandahålla tjänster avseende företagsledning och olika driftsfunktioner främst för hotell- och restaurangverksamhet, samt tjänster avseende säkerhet och bevakning, ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...
Göteborgs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556722-8555
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, redovisning, juridik, IT, förvaltning av värdepapper, handel med fast och lös egendom samt jämte därmed förenlig verksamhet.
HAGA Rekrytering AB
Org.nr: 556923-3645
Bolaget skall bedriva etableringslotsning, jobbcoachning samt därmed förenlig verksamhet.
Henrik Zackrisson Symaskiner AB
Org.nr: 556746-4754
Bolaget ska bedriva försäljning av symaskiner, sybehör samt service på symaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Horkeby Environmental Remedial Management AB
Org.nr: 556740-4727
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i miljörelaterade utredningar, analyser och åtgärdsprogram.
Institute for Business Technology Scandinavia AB
Org.nr: 556290-1925
Bolaget skall bedriva kurs- och utbildningsverksamhet, konsult- verksamhet, bok- tidskriftsförlagsverksamhet inom områdena management, personal, marknadsföring, ekonomi och juridik, fastighetsförvaltning, handel med akti ...
Institute for Business Technology Sweden AB
Org.nr: 556563-7971
Aktiebolaget ska bedriva kurs- och utbildningsverksamhet, konsult-, bok- och tidskriftsförlagsverksamhet inom områdena management, personal, marknadsföring, ekonomi och juridik, fastighetsförvaltning, handel med aktier, ...
itsmark AB
Org.nr: 556913-0700
Bolaget ska bedriva verksamhet med sol-behandling, hospitality, event och informationshantering - samt därmed förenlig verksamhet.
Kungälvs Juridik & Inkasso KB
Org.nr: 969626-7328
Inkassoservice, juridisk och ekonomisk konsultation samt finansverksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller i lagen om kreditmarknadsbolag.
Magnif AB
Org.nr: 556395-0830
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.