Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lidköping

Aktiebolaget Läckö Lantbruk
Org.nr: 556389-0127
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk och entreprenad- och konsultverksamhet inom lantbrukssektorn. Även köpa, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AProjKMA byggkonsult i Lidköping AB
Org.nr: 556862-6377
Bolaget ska bedriva arkitektur, design, konstruktion, projektering, projektledning, kavitetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljöarbete, säkerhetsarbete, juridik, teknik, energi, utförande, byggledning, produktionsledning, be ...
AW Consulting-building nutrition AB
Org.nr: 556887-0959
Konsultverksamhet, inklusive försäljning av tjänster och varor inom den agrara sektorn med inriktning mot nutrition samt byggprojekt.
Beco Media HB
Org.nr: 916570-1682
Bild- och bildprogramproduktion samt inköp och försäljning av fotoartiklar . Grafiska branschen, premediauppdrag och rådgivning inom jordbruket.
EkonomiUppdrag Lidköping HB
Org.nr: 969640-8807
Sälja tjänster inom bokföring, bokslut, deklarationer, skatter, rådgivning inom ekonomi och data. Uppdrag inom ekomoni, admini- stration, juridik och därmed förenig verksamhet.
Fönster & Montage Skaraborg AB
Org.nr: 556997-6417
Förmedling, konsultation och entreprenad inom byggverksamhet.
Handelshuset Apelås AB
Org.nr: 556768-5622
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom animalieproduktion, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, detaljhandel med kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Jarlehus Mat & Event AB
Org.nr: 556868-0234
Aktiebolaget ska bedriva snabbmatsförsäljning'restaurang.
Jordnära miljökonsult Sverige AB
Org.nr: 556964-5517
Föremålet för bolagets verksamhet är tekniska konsulttjänster inom framför allt samhällsbyggnad och miljö och därmed förenlig verksamhet.
Klum Aviation Consulting AB
Org.nr: 556798-4470
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom flygbranschen såsom markoperation med inrikning på kvalitet och procedurer samt erbjuda utbildning inom flygbranschen. Vidare ska bolaget utveckla och ...
KRS Trading AB
Org.nr: 556854-0149
Bolaget ska bedriva försäljning, förmedling och konsultverksamhet för utländska agenturer. Försäljning och import av utrustning inom lantbruk och industri såsom styrteknik av ventilation, stall, övervakning, utfodring, f ...
Lidköping Ventures & Management AB
Org.nr: 556813-7128
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, affärsutveckling och test av nya affärskoncept. Bolaget kommer också fungera som ett förvaltningsbolag av dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer ...
Lundborg Miljökonsult AB
Org.nr: 556911-3003
Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk konsulttjänster inom framför allt miljö och därmed förenlig verksamhet.
PE2JE AB
Org.nr: 556869-1900
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.
Produktor AB
Org.nr: 556606-6170
Bolaget skall bedriva verksamhet inom elbranschen (installation, försäljning och jourtjänst), inom redovisningsbranschen (redovisning, skatter och juridik) samt även inom kommunikations- och informationsbranschen och där ...
Rentman i Vara AB
Org.nr: 556753-4424
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rekrytering och uthyrning av personal, hushållsnära tjänster, juridik och ekonomisk konsultation, utveckling och utbildning av personal, handel och förvaltning av värdepap ...
Seniorer Hus & Hem SHH AB
Org.nr: 556728-4350
Bolagets verksamhet är att projektera och uppföra senioranpassade villaliknande bostäder, utveckling av senioranpassad inredning, möblering, funktioner och därmed förenlig verksamhet.
Torngrillen i Lidköping AB
Org.nr: 556798-1096
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva gatukök, restaurang och fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
ViaCon Bridges AB
Org.nr: 556853-5073
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av produkter för väg och anläggning såsom bedriva internationell handel med byggmaterialprodukter, bedriva konsultationer, service och installationer gällande ...
WJ Konsult i Lidköping AB
Org.nr: 556803-2097
Bolaget ska bedriva föreläsningar, konsultationer och bokutgivning inom ämnet juridik samt bedriva hästverksamhet som innefattar uppfödning, träning och tävling av travhästar och därmed förenlig verksamhet.