Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KRS Trading AB

"Bolaget ska bedriva försäljning, förmedling och konsultverksamhet för utländska agenturer. Försäljning och import av utrustning inom lantbruk och industri såsom styrteknik av ventilation, stall, övervakning, utfodring, foder- och spannmålshantering, utgödsling samt även brandlarm och övrig larmutrustning. Bolaget ska även ha värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Förmedling - Juridik - Ventilation
Org.nr: 556854-0149
Företagsform: Aktiebolag