Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Lidingö

2DO Event AB
Org.nr: 556673-9198
Bolaget skall arrangera och projektleda evenemang, konferenser och seminarier samt bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenl ...
Ageless Consultancy Sweden AB
Org.nr: 556820-3086
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, juridik, management samt bedriva detaljhandel, företrädesvis avseende smycken, och därmed förenlig verksamhet.
Ahlm Investor AB
Org.nr: 556568-5350
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom management, bolagsfusioner, bolagsförvärv samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska för egen räkning bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Otto Kr. Bruun
Org.nr: 556019-0513
Bolaget skall till föremål, utöver tidigare textilvaruimport-, utveckling- och försäljning av läromedel och pedagogiska program för juridik, naturvetenskap och medicin. Härutöver må bolaget bedriva förvaltningsverksamhet ...
Anders Lärkert Miljökonsult AB
Org.nr: 556790-2985
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom miljöområdet, bedriva kursverksamhet samt importera och försälja utrustning för avfallsverksamhet och idka därmed förenlig verksamhet.
Andux AB
Org.nr: 559004-2635
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena juridik och affärsutveckling, tagande av styrelseuppdrag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också importera, producera och sälja livsmedel samt bedriv ...
Anna Ramel AB
Org.nr: 556708-3927
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande och utbildande verksamhet inom juridik och regelverksfrågor samt att bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och handel i företag och annan fast oc ...
ARL Consulting AB
Org.nr: 556861-6428
Konsultverksamhet med fokus på projektledning och kontraktsförhandlingar.
AT Entreprenad AB
Org.nr: 556823-2119
Bolaget skall bedriva förmedling av hantverkstjänster, hushållsnära tjänster, byggnation och renovering av lägenheter, fastigheter och därmed förenlig verksamhet ävensom idka mäkleri avseende fastigheter.
Aullo Ten AB
Org.nr: 556752-9309
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom underhållnings- och idrottsbranschen samt bedriva därmed förenlig vekrsamhet. Att inom mat - och dryckesområdet författa och ge ut böcker, be ...
B & P, Bois & Partners AB
Org.nr: 556556-4670
Bolaget skall bedriva rådgivnings-, konsult-, förvaltnings- och förmedlingsverksamhet inom finansiering, juridik, it och corporate finance samt verka som förmedlare av finansiella tjänster. Bolaget skall vidare äga och f ...
B-Film AB
Org.nr: 556770-4266
Bolaget ska bedriva filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet, bedriva konsultationstjänster inom filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Biljon AB
Org.nr: 556936-2105
Bolaget ska bedriva köp och försäljning utav bolag samt konsultation inom media- och reklambranschen samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Blomsterparadiset i Solna AB
Org.nr: 556789-2137
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva blomsterhandel och därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård, personalutbildning och övrig verksamhet inom veten ...
business control 365 AB
Org.nr: 556941-0011
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomistyrning, finans, IT och juridik samt utveckling av programvara.
By Belaieff AB
Org.nr: 556864-3638
Bolaget ska utföra tjänster inom grafisk formgivning, event, projektledning, fotografering och artisteri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Byggpejling AB
Org.nr: 556586-7305
Bolaget skall bedriva konsultationer, entreprenader och tjänsteförmedling inom byggsektorn samt handel, förvaltning, förmedling och uthyrning av fast och lös egendom inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med värdepa ...
C.U.B. Idéutveckling AB (CUBAB)
Org.nr: 556185-1998
Aktiebolaget ska bedriva fotografisk verksamhet. Bolaget skall även bedriva idéutveckling och design inom planering, byggande, inredning samt därmed förenlig verksamhet. Slutligen skall bolaget bedriva handel med aktier ...
Cafégruppen i Stockholm AB
Org.nr: 556824-3298
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom restaurang- och hotellbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Linde Juridik AB
Org.nr: 556287-3009
Bolaget ska bedriva juridisk och finansiell konsultverksamhet samt äga och förvalta finansiella instrument samt fast egendom.