Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Kungälv

Aktiebolaget Kvarndammen
Org.nr: 556125-8582
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ekonomi, juridik och administration samt idka härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare arbeta med inkassoverksamhet samt bedriva därmed auktionsverksamhet, handel, ...
Bohuswest Fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556850-6066
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- och företagsmäkleri jämte juridiska och ekonomiska konsultationer samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Didakt Fastighetsstrategi AB
Org.nr: 556972-4304
Bolaget skall bedriva affärsstöd, rådgivning och förvaltning inom fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet
European Concerts Scandinavia AB
Org.nr: 556720-4325
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva turné- produktion events, artistverksamhet inklusive fonogramproduktion, handel med värdepapper och rättigheter administrations- och bokföringsuppdrag åt klienter, ...
Farligt Gods Center i Europa AB
Org.nr: 556377-2077
Bolaget skall bedriva försäljning av litteratur och material avseende transporter av farligt gods, med därtill hörande utbildning och konsulttjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Finanssupport i Väst AB
Org.nr: 556899-6978
Bolagets verksamhet skall vara att sälja rådgivning till företag vad gäller frågor och problem kring deras val av bank, finans- bolag och i urvalet av deras finansiella tjänster.
Held MGMT AB
Org.nr: 556891-1233
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att promota och marknadsföra artister och entertainers, bedriva konsultverksamhet inom musik-, artist- och entertainmentbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Johansson & Partners - Ekonomi och Juridik AB
Org.nr: 559030-0926
Aktiebolaget ska bedriva undervisning, information, förlags- verksamhet, juridisk och ekonomisk rådgivning, förvaltning av lös och fast egendom.
JR Camsel AB
Org.nr: 556933-8691
Företaget ska bedriva handel med inredning och textilier. Företaget ska bedriva handel och producera inom musikbranschen. Företaget ska bedriva handel inom fotbollagentur.
KVD Bilpriser AB
Org.nr: 556757-1798
Bolaget ska bedriva (a) auktionsverksamhet, handel, export och import avseende fordon, entreprenadmaskiner, tryckerimaskiner, verkstadsmaskiner, båtar, (inklusive tillbehör och redskap till fordon, entreprenad maskiner, ...
KVD Heavy Equipment AB
Org.nr: 556531-9919
Bolaget ska bedriva (a) auktionsverksamhet, handel, export och import avseende fordon, entreprenadmaskiner, tryckmaskiner, verkstadsmaskiner, båtar, (inklusive tillbehör och redskap till fordon, entreprenadmaskiner, tryc ...
KVD Kvarndammen AB
Org.nr: 556746-1180
Bolaget ska (a) bedriva auktionsverksamhet, handel, export och import med fordon, entreprenadmaskiner, tryckerimaskiner, verkstadsmaskiner, båtar, kommunikationsutrustning och kontorsutrustning, (b) auktionsverksamhet av ...
Mercapri i Göteborg AB
Org.nr: 556361-3172
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel, råvaror till livsmedelsindustrin, konsultverksamhet inom detaljhandel, försäljning av kläder, skor, tyger och mattor och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksa ...
Nolhaga Bigård HB
Org.nr: 969687-6383
Biodling samt försäljning och förädling av produkter från detta.
Obin Sales AB
Org.nr: 556925-2587
Försäljning av grafiska lösningar, grafiska och tekniska konsulttjänser, samt båttillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Prorsum Trademark AB
Org.nr: 556933-5143
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillse att bolagets varumärken och immateriella tillgångar, samt dess rättigheter tillvaratas på en internationell marknad och därmed förenlig verksamhet.
SOLTAK AB
Org.nr: 556939-1187
Föremålet för bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunala principer tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster som exempelvis löneadministration, växeltelefoni, upphandling, fordonsförsörjning o ...
Sportlife International AB
Org.nr: 556778-2130
Bolaget skall bedriva förvaltning och ägande av varumärken och därmed förenlig verksamhet.
Syndetikon AB
Org.nr: 556538-7601
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi.
Sysport AB
Org.nr: 556958-0672
Servering av frukost bestående av olika rätter baserade på ägg, från tidig morgon till tidig eftermiddag, samt försäljning av ingredienser. Bolaget skall bedriva sömnad, ändringar och tillverkning av kläder möbler och bå ...