Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Kristianstad

AB Protegat
Org.nr: 556648-0934
Aktiebolaget ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom seveso lagstiftningen och kemisk'biologisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Big Game AB
Org.nr: 556659-0542
Bolaget skall bedriva utveckling av och investering i affärsprojekt och företag, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bolinor Consulting AB
Org.nr: 556836-1884
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang och catering samt äga och förvalta aktier jämte därmed förenlig verksamhet.
Breitenfellner Records AB
Org.nr: 556814-1716
Aktiebolaget ska bedriva artistverksamhet, förlagsverksamhet, tjänste- och handelsrörelse inom musik-, nöjes- och restaurang- branschen med tillhörande producerande och konsulterande verksamhet, äga och förvalta fast och ...
Byggmästarnas Service AB Östra Skåne
Org.nr: 556117-8483
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning av eget kapital samt utbildningsverksamhet, arbetsrättslig rådgivning inom rehabverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
DENZAB AB
Org.nr: 556865-3819
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer samt bedriva konsultverksamhet och försäljning av elartiklar inom samma område, utföra konsultationer inom säkerhetslösningar såsom installation av larm och bevakningssystem,bedr ...
Dubbel A Event & Marketing HB
Org.nr: 969772-4533
Företaget kommer att arrangera event samt bedriva marknadsföring i olika former.
Ejkab, Ekonomi & Juridik, Konsultbyrå AB
Org.nr: 556084-9571
Bolaget skall driva redovisningsbyrå, fastighetsmäkleri, förläggarverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt utföra konsultuppdrag i ekonomiska och juridiska frågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
FREST Plast AB
Org.nr: 556792-0797
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva formsprutning av plast, montering och tryck. Verktygstrading samt konsulting inom lastindustribranschen. Import och export av utrustning och förnödenheter för plastindustr ...
Komplett Juridik & Ekonomi Sverige AB
Org.nr: 556830-5337
Bolaget ska bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning, ekonomi- och redovisningsbyrå samt direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag 1993:38 ...
Komplett Management Sverige AB
Org.nr: 559018-3645
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning och agenturverksamhet för idrottsutövare och artister. Bolaget skall vidare äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva handel med matvaror och drycker och idka därmed för ...
Lysholm Juridik AB
Org.nr: 556980-0997
Företaget ska bedriva juridisk verksamhet, innefattande rådgivning, utbildning, föreläsning, konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Presom Säkerhet AB
Org.nr: 556621-6577
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, installation och säkerhet'lokalfrågor inom finansbranschen, kommuner, företag och landsting och därmed förenlig verksamhet.
Rancio AB
Org.nr: 556827-4301
Bolaget ska bedriva import och försäljning av alkoholhaltig dryck, relaterade tillbehör och konsulttjänster inom mat och dryck samt därmed förenlig verksamhet.
Skärhed & Wagner AB
Org.nr: 556747-5818
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning, konsultverksamhet inom turism och besöksnäring samt fotvård och skönhetsvård
Säker Krogmiljö Sverige AB
Org.nr: 556860-2725
Aktiebolaget ska bedriva säkerhetsverksamhet såsom uthyrning av ordningsvakter samt försäljning av säkerhetsprodukter och säkerhetslösningar såsom skyddsutrustning och kläder jämte därmed förenlig verksamhet.
T Consulting i Skåne AB
Org.nr: 556802-0191
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet med inriktning på lokalvård och fastighetsskötsel samt konsultationer och förmedling av uppdrag inom den grafiska branschen och därmed förenlig verksamhet.
Transformations Torg EK. FÖR.
Org.nr: 769627-8154
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upptäcka, utbilda och stödja entreprenörer. Bidra till att starta och utveckla olika företagsformer med tonvikt på sociala och kooperativ ...
Undervalley AB
Org.nr: 556804-5081
Aktiebolaget ska bedriva artistverksamhet, förlagsverksamhet, tjänste- och handelsrörelse inom musik-, nöjes- och restaurang- branschen med tillhöranden producerande och konsulterande verksamhet, äga och förvalta fast oc ...