Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Karlstad

Advokatfirman P A Juridik i Karlstad AB
Org.nr: 556323-7998
Bolaget skall bedriva advokatrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alba Engineering AB
Org.nr: 556776-4054
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom området fordonsgasstationer rörande upphandling, systemdesign samt förmedling av mekaniska komponenter med avseende på fordonsgassteknik och därmed förenlig ver ...
Autocontract i Karlstad AB
Org.nr: 559022-8663
Företaget främsta syfte är att tillhandahålla köpekontrakt och kurslitteratur med fokus på juridik och organisationer, utbildningsinstitut och företagare inom fordonsbranschen.
Bygg o Försäkringsjuridik i Karlstad HB
Org.nr: 916913-2462
Konsultverksamhet inom juridik och försäkring
Digitaltvbolaget i Karlstad AB
Org.nr: 556687-3682
Bolaget ska bedriva verksamhet inom digitaltvområdet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med elektroniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Echeverris goda råd AB
Org.nr: 556772-1310
Bolaget skall bedriva utredningar, utbildning, föreläsningar och konsultation särskilt inom service- och transportbranschen och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
ERKO Invest AB
Org.nr: 556659-1243
Bolaget ska bedriva rådgivning i skatte- och företagsekonomiska frågor gentemot privatpersoner och företag såväl nationellt som internationellt, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fantastic i Karlstad AB
Org.nr: 556768-5325
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet och andra tjänster relaterade till idrottsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsmäklaren i Karlstad AB
Org.nr: 556720-4432
Bolaget skall bedriva värdering, analys, förmedling och försäljning av företag, bedriva försäljnings- och marknadsföringstjänster för andras och egen räkning samt därmed förenlig verksamhet.
H-Day AB
Org.nr: 556876-8096
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, utföra och förmedla olika upplevelser och event till konsument och företag. Bolaget skall träffa avtal med ett antal leverantörer av upplevelser och för marknaden presen ...
Heja Sverige Föreningar AB
Org.nr: 556870-4497
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att etablera och utveckla samarbeten och lojalitetsprogram med näringsidkare företrädesvis inom detaljhandel och idrottsföreningar och deras medlemmar. Via web erbjuda såväl närings ...
Huanan AB
Org.nr: 556780-9701
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenligt verksamhet.
Industrivärderingar i Karlstad AB
Org.nr: 556475-4843
Bolaget skall bedriva värdering av industriella anläggnings- tillgångar, bedriva databehandling samt därmed förenlig verksamhet.
Inipsum AB
Org.nr: 556578-2199
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet som hanterar licensiering av innovationer kanaliserade i första hand via Stiftelsen Inova i Wermland, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland, men även via an ...
JB Idrottskonsult AB
Org.nr: 556595-0325
Bolaget skall bedriva konsultation inom området idrott, hälsa och medicinsk rehabilitering samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jensen & Jensen AB
Org.nr: 556673-7754
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomiska konsultationer och bedriva konsultationer inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Event AB
Org.nr: 556818-8600
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva event- och arrangemangsverksamhet samt utföra tjänster inom marknadsföring, projektledning och genomförande samt därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Innovation Park ek. för.
Org.nr: 769627-8709
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utgöra en plattform för innovationsprocesser och aktivt arbeta med att söka internationellt ledande partnerskap och utveckla ett nätverk med sta ...
Karlstad Restaurangkonsult AB
Org.nr: 556909-3890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang och nattklubbsverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget bedriva företagsevent samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Karlstadgruppen Holding AB
Org.nr: 556814-9313
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.