Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Jönköping

Action Event i Jönköping AB
Org.nr: 556907-9311
Aktiebolaget ska bedriva arrangemangs- och eventverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Bostadsförvaltning Jönköping AB
Org.nr: 556849-9874
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom fastigheter.
Ashtace HB
Org.nr: 969770-4147
Äga, förvalta, driva och arrangera nattklubbar, varumärken, pubverksamheter, studentaktiviteter, dans, musik, data, design, ljud & ljus, event, artistisk verksamhet, bokningar och konsultverksamhet inom de samma.
Bellöborg AB
Org.nr: 559002-7123
Bolagets ändamål skall vara att bedriva konsultation inom förbättrings- och förändringsarbete, styrelsearbete, risk management och juridik, samt bedriva finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag (20 ...
BK-MW Juridik och Inredning AB
Org.nr: 556900-3527
Administrativa och juridiska uppdrag. Även tapetserarverksamhet, handel med textilier och inredningsdetaljer kan förekomma.
Carelmi Invest AB
Org.nr: 556678-5514
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter. Bedriva konsultverksamhet inom försäkring, skatt och juridik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Chemical Documentation cDoc AB
Org.nr: 559014-6006
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom kemikaliehantering och verksamhetsledning, tillhandahålla tekniska lösningar inom området, samt äga och förvalta fast och lös egendom och idka annan därmed före ...
Dalmeo AB
Org.nr: 556921-8240
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik och IT, äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
DRIONA Förvaltning AB
Org.nr: 556679-9036
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena försäkring, skatt och juridik, äga och förvalta aktier i andra företag, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dumela Konsulting AB
Org.nr: 556809-0574
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, föreläsningar, ut- bildningar och publicering inom verksamhetsområdet inköp, försäljning, företagsledning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva investering ...
Eco Innovation AB
Org.nr: 556751-5456
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom transfer av miljöinnovationer samt utnyttjande av EU:s och andra organisationers möjlighet till stöd.
EdwAns AB
Org.nr: 556679-5125
Bolagets ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom försäkring, skatt och juridik samt idka därmed förenlig verksamhet.
EQS Emotional Quality Sales AB
Org.nr: 556600-7992
Bolaget skall bedriva försäljning av presentartiklar och kontorsvaror samt förvaltinng av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Expand your brand Sweden HB
Org.nr: 969655-5045
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, undervisning och juridik.
Exportkraft Sverige AB
Org.nr: 556738-8581
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom exportområdet och diverse övriga företagsutvecklingstjänster, marknadsföring och försäljning av livstilsprodukter och produkter inom friskvård' hälsa, kem-tekniska ...
Fabriken för en ljusare framtid AB
Org.nr: 556917-9384
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling samt inom juridik, ekonomi, litterärt och konstnärligt skapande, vidare skall bolaget tillhandahålla utbildningar ...
Farmer Group AB
Org.nr: 556927-2148
Bolaget skall bedriva företagsevent och utbildningar kopplat till de gröna näringarna samt därmed förenlig verksamhet
Fönster & Dörr Magasinet i Småland AB
Org.nr: 556737-4300
Bolaget ska bedriva värdering av företag och fastigheter, samt bedriva utveckling, implementering och vidmakthållande av ett rikstäckande koncept för försäljning och förmedling av produkter och lösningar till hus och fas ...
ICWA AB
Org.nr: 556783-4592
Bolaget ska bedriva marknadsföring, ekonomi, juridik- och samordningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Infosoc Holding AB
Org.nr: 556784-0607
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier, utveckling och försäljning av dataprogram, utbildning och konsultverksamhet inom juridik och IT samt därmed förenlig verksamhet.