Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Järfälla

Active Säkerhetskonsult Sverige HB
Org.nr: 969773-8939
Företaget ska bedriva försäljning och montering av utrustning inom säkerhet och fastighet samt annan förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter.
AddGreen AB
Org.nr: 556843-8153
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trädgårdsdesign, rådgivning, konsultation och kursverksamhet inom trädgård, natur och stadsmiljö samt försäljning av trädgårdsrelaterade produkter och därmed förenlig verk ...
Agitor AB
Org.nr: 556767-4014
Bolaget ska bedriva konsultstöd vid upphandlingar, reserådgivning samt försäljning av utvecklingstjänster och produkter inom området informationsteknik såsom systemutveckling och integrationsarbete jämte därmed förenlig ...
agneta guidance AB
Org.nr: 556921-5212
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kvalitetsstyrning och förändringsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Arvest Asset Management AB
Org.nr: 556556-3649
Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror samt konsultativ verksamhet inom fastighetsförvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, ekonomi, finans, juridik, organisation och strategi, äga och förvalta fast ...
Axxino AB
Org.nr: 556569-2489
Bolaget skall bedriva företagsservice, handel och förvaltning inom områdena forskning och utveckling, företagsutveckling, företagsförvaltning, aktieförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Bedriftssystemer AB
Org.nr: 556882-9690
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva distribution av krypterade säkerhetslösningar jämte därmed förenlig verksamhet.
BETA Team Performance AB
Org.nr: 556559-7399
Bolaget ska bedriva arrangörsverksamhet inom personlig-, organisatorisk- och ledarskapsutveckling. Bolaget ska dessutom bedriva talarförmedling, konsultverksamhet inom sportarrangemang, event, sponsring och därmed förenl ...
Bridal Konsult AB
Org.nr: 556522-1404
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena juridik, IT, musikproduktion, möbelhantverk samt därmed förenlig verksamhet.
Cameleont AB
Org.nr: 556860-5132
Företaget ska bedriva verksamhet inom kommunikation, projektledning och event samt därmed förenlig verksamhet.
Carina Collinder AB
Org.nr: 556950-6016
Konsultverksamhet avseende ledarskapsutveckling och företagsorganisation nationellt som internationellt, samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom textil- och formgivarbranschen nationellt som internationel ...
Cirkelfallet AB
Org.nr: 556887-9646
Bolaget skall inneha och förvärva patent och licenser och därmed förenlig verksamhet.
David Holmgrens AB
Org.nr: 556856-6730
Bolaget skall på konsultbasis tillhandahålla uppdragsgivare rådgivning och tjänster inom ekonomi, juridik, försäljning samt dykning. Bolaget kan vidare komma att - bedriva import och försäljning av engångsartiklar i papp ...
DAWACO AB
Org.nr: 556996-3191
Bolaget ska bedriva CAD-ritning, teledokumentering, musik och kringutrustning, hemsidesbygge, datorteknik, nätverksteknik, alternativhälsa samt därmed förenlig verksamet.
Dee Jay Promotions Scandinavia AB
Org.nr: 556550-5418
Bolaget skall bedriva allsidig konsultverksamhet inom musik- och underhållningsbranschen, service åt diskjockeys ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Devinncoo AB
Org.nr: 559020-6453
Managementkonsulting inom utveckling, innovation och projektledning.
Dorfhen Consulting AB
Org.nr: 556967-1042
Företaget ska bedriva försäljning av ventilation, vin, kläder, smycken, golfresor, golfprodukter. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning. Företaget ska bedriva import av ventilationsmaterial, vin, kläde ...
Ekonomiresurs i Stäket AB
Org.nr: 556753-4200
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av ekonomipersonal såsom ekonomichef samt därmed verksamhet.
Engelution AB
Org.nr: 556950-8285
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena verksamhetsutveckling, affärsutveckling, produktutveckling, IT- utveckling, projektledning, multimediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet. ...
Filmfamiljen AB
Org.nr: 556779-7393
Aktiebolaget ska bedriva agenturverksamhet genom att i första hand representera sina medlemmar inom film och TV-produktion i Sverige och övriga världen samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva för ...