Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Huddinge

A. B. Magistral Service AB
Org.nr: 556540-5221
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, service och underhåll av hårdvara och mjukvara samt bedriva handel med företrädelsevis livsmedel, kemisk-tekniska produkter och övriga dagligv ...
AB Flygande Mattan
Org.nr: 556631-2780
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, restaurang, inredning samt eventverksamhet. Äga och förvalta aktier i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
Ablativ AB
Org.nr: 559029-2388
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik och data samt värdepappershandel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arbetsförening Sörmland EF
Org.nr: 769613-0660
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med deras arbetsinsatser bedriva verksamhet inom bygg, hotell, kraftverk, sjöfart, restaurang, juridik och redovisning eller därmed fören ...
Asagard AB
Org.nr: 556845-1610
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och bygghantverk.
ATOMVIK AB
Org.nr: 556893-2346
Bolaget ska bedriva import och direktförsäljning, detaljhandel och magasinering av gods, restaurang och hotellverksamhet, tillhandahålla transport och budtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Bonander Garden Design AB
Org.nr: 556844-3179
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området trädgård, såsom ritning, design, planering, anläggning, skötsel och underhåll samt köp och försäljning av trädgårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
Business Lounge AB
Org.nr: 556605-1149
Bolaget ska driva nätverk och utveckla verksamheter inom eventbranschen och kontorsbranschen med utveckling av flexibla, innovativa och interaktiva kontorsmiljöer som främjar företagsetableringar och förenkla för uppstar ...
CB Stockholm AB
Org.nr: 556774-6994
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom affärsområdet retail såsom ombyggnationer, projektering och juridik, samt därmed förenlig verksamhet.
Conimar AB
Org.nr: 556306-1182
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom det immaterialrättsliga och avtalsrättsliga området, agenturverksamhet inom medicinska områden, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Courtesy Management AB
Org.nr: 556754-9133
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i form av projektledning, affärs- och företagsutveckling. Aktuella branscher är främst teknikbranschen, kontorsbranschen, mediabranschen, resebranschen, restaurangbranschen, samt spo ...
Dan Markham Sociala Tjänster AB
Org.nr: 556967-0671
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom socialtjänsten dels för att utreda annan entreprenad för socialtjänsten som t ex jourhem och dels hyra ut handläggare till socialtjänsten och därmed förenlig verksamhet.
Gidlöf Consulting AB
Org.nr: 556842-8121
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom området verksamhetsutveckling och därmed assistera kunden i arbetet med att få sin organisation att i varje situation och som helhet bete sig mer intelligent. D ...
Gulero Konsult AB
Org.nr: 556276-8308
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik och personaladministration, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Igelstad Consulting AB
Org.nr: 556980-2795
Aktiebolaget ska ha till föremål att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva utbildnings- och rådgivningsverksamhet inom juridik, ekonomi, redovisning och revision, förvalta fast och lös egendo ...
IT Geek AB
Org.nr: 556960-3698
Bolaget ska bedriva konsult- och logistikverksamhet inom IT sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmab Lastbil och Maskintjänst AB
Org.nr: 556918-7239
Bemanning och planering av lastbilstransporter och maskintjänster. Handel med byggmaterial och maskiner. Handel med värdepapper. Äga och förvalta fast och lös egendom.
Kasperita Förvaltning AB
Org.nr: 556550-9097
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, konsultverksamhet inom personaladministration, juridik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Klara Juridik AB
Org.nr: 556845-6817
Aktiebolaget ska bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
KBet Krokslätts Matmästare Eftr
Org.nr: 969618-1446
Livsmedelshandel.