Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Helsingborg

Acerto AB
Org.nr: 556810-4722
Bolaget skall erbjuda generella konsulttjänster inom försäljning, marketing och kost'friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB
Org.nr: 556793-1034
Bolaget skall bedriva mäklartjänster med kommersiella fastigheter och företag och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Anastomotica
Org.nr: 556331-1389
Bolaget skall bedriva konsultering, inköp och försäljning av presentartiklar som användes i det normala hemmet tillika köp och försäljning av aktier och obligationer samt därmed förenliga verksamheter.
Alb & Blixt HB
Org.nr: 969630-0590
Tillverkning och försäljning av konsthantverk, konsult inom foto, media och sjöfartssäkerhet samt musikaliskverksamhet.
Avendor FöretagsFörmedling AB
Org.nr: 556713-8499
Bolaget skall bedriva förmedling av företag och näringsfastigheter samt utföra sökuppdrag för kunders räkning inom dessa områden och skall därjämte bedriva konsultverksamhet inom corporate finance området och idka därmed ...
B & T Juridik AB
Org.nr: 556800-7081
Bolagets verksamhet ska vara konsultation inom juridik och ekonomi jämte handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bima Consult KB
Org.nr: 916521-9883
Försäljning av gatukök, kiosker, cafeterior, bensinstationer, prefabricerade byggnationer, inredningar, kyl- och frysrum, köks- och restaurangmaskiner, samt förmedling av byggnader och rörelser.
Bingstorp Förvaltning AB
Org.nr: 556797-8381
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och aktier ävensom övriga värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Brilink AB
Org.nr: 556798-7606
Bolaget ska bedriva affärs- verksamhets- och organisationsutveckling, rekrytering samt projektledning på konsultbasis samt med personalbemanning och personaluthyrning. Vidare arrangera utbildning och föredragsverksamhet, ...
By Brand AB
Org.nr: 556842-6182
Föremålet för bolagets verksamhet är agentur inom inredning och livsstil. Försäljning inom inredning och livsstil. Projektering av mässor och event. Handel med värdepapper och fast egendom.
by Maxwell AB
Org.nr: 556809-4659
Aktiebolaget ska bedriva drift och konsultverksamhet inom hotell-, restaurang- och rekreationssektorn jämte därmed förenlig verksamhet.
Cargorange Hotel Service Solution AB
Org.nr: 559023-4448
Bolaget ska bedriva import, export och försäljning av varor och tjänster till hotellindustrin samt tillhörande installationer och montering samt förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carro Hedwall Golf AB
Org.nr: 556848-8570
Företaget skall bedriva professionell golf-, event-, sponsor- verksamhet samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
CC Energy AB
Org.nr: 556422-4466
Bolaget skall bedriva handel och montering med energibesparande material och utrustning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Cederquist Miljö och Kvalitetsledning AB
Org.nr: 556587-8443
Bolaget skall bedriva utveckling av företag och organisationer genom utbildning, revision och rådgivning inom kvalitet och miljöledning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
CYTO365 AB
Org.nr: 556943-9721
Bolagets verksamhet är att förvalta ip rättigheter inom medicinteknik.
DermaZip AB
Org.nr: 556945-0140
Bolaget skall bedriva utvecklings- och konsultverksamhet inom medicinteknologi samt tillverkning och försäljning av medicin- teknisk utrustning, äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel med aktier och värdepap ...
Digun AB
Org.nr: 556671-9505
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla företagsförsäljningar inom Hallands län samt handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Drysorb AB
Org.nr: 556623-3515
Bolaget skall tillverka och försälja kemisk-tekniska produkter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Eskil Jönsson AB
Org.nr: 556977-0604
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik, media, event och HR samt därmed förenlig verksamhet.