Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Hässelby

ANUNA AB
Org.nr: 556859-4963
Försäljning av marknadsföringstjänster, skönhets- och hälsoprodukter samt modell- ,artist- , fotograf och skådespelarförmedling samt event.
BHG Gruppen AB
Org.nr: 556818-4161
Bolaget ska tillhandahålla konsultativa tjänster inom affärsutveckling, ekonomi, företags och organisationsfrågor samt projektfrågor och försäljning. Företaget skall även driva försäljning av egna samt kunders säkerhets- ...
Bogaboo Sales Consulting AB
Org.nr: 556849-3919
Bolaget ska bedriva utveckling av säljande organisationer, team och individer, genom utbildning, coaching och föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva events, kickoffer samt skid- och cykel ...
Bright Circle AB
Org.nr: 556998-5798
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom event, hälsa och friskvård jämte därmed förenlig verksamhet.
Concrete Hotels AB
Org.nr: 556951-6551
Aktiebolaget ska bedriva hotelldrift och event- och konferensverksamhet, konsultverksamhet, författa faktalitteratur, företagsutveckling samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper. Företaget erbjuder även tjänste ...
Din Data & Säkerhetstjänst Stockholm KB
Org.nr: 969742-5222
Försäljning av datorer samt tillbehör, programvaror. Konsultation gällande datorer samt mjukvara och hårdvara. Utbildning inom dataområdet. Försäljning, konsult samt installation av larm.
Edman & Partners AB
Org.nr: 556860-7294
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom juridik, ekonomi, administration samt äga och förvalta fast och lös egendom med därmed förenlig verksamhet.
elleTe AB
Org.nr: 556485-6952
Bolaget skall bedriva administration, utbildning och försäljning främst inom området medicinsk teknik. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ergon Bygg AB
Org.nr: 556683-9006
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med inriktning på husbyggnation, reparation-, om- och tillbyggnad samt trädgårdsanläggningar. Därtill skall bolaget bedriva handel med värdepapper och sportfiskeprodukter och tjän ...
First Partnership AB
Org.nr: 556421-3295
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom underhållnings-, restaurang-, hotell-, reklam-, sport- och turismbranscherna, samt tillverkning, försäljning, uthyrning och charterverksamhet inom fritids- och turistsektorn. Vi ...
Game Music Entertainment AB
Org.nr: 556854-7631
Producerar konserter och event.
Go Smide AB
Org.nr: 556538-9540
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utföra smides- och byggnadsarbeten samt konsultverksamhet inom dessa områden samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
JLK Juridik & Ekonomi HB
Org.nr: 969735-7458
Konsultverksamhet inom affärsjuridik, förmedling av affärskontakter mellan små polska och svenska företag, bokföring samt redovisning.
JURIDISK RUTIN- OCH PERSONUTVECKLING NORD KB
Org.nr: 916631-4162
UTBILDNING INOM JURIDIK, KONSULTVERKSAMHET I ADMINISTRATIVA OCH REDOVISNINGSTEKNISKA FRÅGOR, JURIDISK RÅDGIVNING, ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER, HANDEL MED AKTIER OCH VÄRDEPAPPER OCH *FORTS*
Kvalitetskonferenser Sverige AB
Org.nr: 556972-4379
Företaget arbetar med förmedling av konferenstjänster samt konsultverksamhet inom hotell och konferenstjänster.
MW Solutions AB
Org.nr: 556446-8204
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena projektledning samt fysisk säkerhet och utbildning i dessa områden.
Per Anders Molin Företagsmäklare AB
Org.nr: 556837-6239
Aktiebolaget ska bedriva företagsmäkleri samt förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Potestor HB
Org.nr: 969641-4201
Konsultverksamhet inom ekonomi, juridik och management.
Rehabiliteringskonsult Jörgensen AB
Org.nr: 556386-8412
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet företrädesvis inom juridik, konsultationer i administrativa och redovisningstekniska frågor, tillhandahålla juridisk rådgivning, äga och förvalta fastigheter, samt bedriva hand ...
Rima Financial Consulting AB
Org.nr: 556894-7112
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, juridik, rådgivning, regelefterlevnad och därmed förenlig verksamhet.