Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Halmstad

Agrobi Konsult AB
Org.nr: 556943-1959
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet inom den agrara näringen, affärsförmedling av agrara produkter samt handel med värdepapper och därmed jämställd verksamhet
Akilia AB
Org.nr: 556492-9726
Bolaget skall bedriva agentur och importverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen jämte därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper.
ASC 4Education AB
Org.nr: 556800-2751
Bolaget ska bedriva säkerhetsanalyser, säkerhetsutbildningar, handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.
Bengan i Halmstad AB
Org.nr: 556600-1003
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och reklamtjänster beträffande idrott och pedagogik, transport av gods och personer, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Brotornet AB
Org.nr: 556073-7677
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och juridik, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, därmed förenlig verksamhet.
Ceduo AB
Org.nr: 556940-1978
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom livsmedelsbranschen, hålla kurser och utbildningar, bedriva fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cumtell Consulting AB
Org.nr: 556219-1568
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Destination Halmstad AB
Org.nr: 556650-5227
Verksamheten ska bedrivas åt 'ägareni ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att arbeta för att utveckla Halmstad som destination och stärka Halmsta ...
Elinnovation AB
Org.nr: 556905-7473
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och konsultverksamhet av produkter främst inom personsäkerhet och brandsäkerhet och branschspecifika hjälpmedel. Förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Farmartjänst Simlångsdalen-Halmstad EF
Org.nr: 716408-3821
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan, 1) marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid beh ...
Four Pro Event AB
Org.nr: 556689-5487
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva arrangemang kring nöjes, sport och företagsaktiviteter ävensom uthyrning och handel med fordon och utrustning för arrangemang och tävlingsverksamhet, förvaltning av fastigheter ...
Fredrik No. 13 AB
Org.nr: 556568-2472
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, konsultverksamhet inom köttbranschen.
Görvik Invest AB
Org.nr: 556576-9758
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på organisations- och ägarförändringar.
Hallandia Innovations AB
Org.nr: 559017-9270
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, produktutveckling och ekonomi. Utveckling, tillverkning och försäljning av tekniska produkter och komponenter till exempelvis passagesystem samt därmed förenlig verksamhet.
Hallandia Konsult AB
Org.nr: 559021-8896
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, produktutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Hallands Auktionsverk AB
Org.nr: 556615-6039
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med antikviteter, bedriva auktioner, försäljning av dödsbon samt värderingsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Intressenter AB
Org.nr: 556399-1172
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
HBet AUW-Konsult
Org.nr: 969733-1354
Utrednings- och analysarbete, skrivarbete och därmed förenlig verksamhet. Pedagogisk konsultation. Konsult inom byggnads- och fastighetsbranschen. Byggnadsarbete och därmed förenlig verksamhet.
HMT Promotions HB
Org.nr: 969767-3391
Företaget skall bedriva arrangemang av idrottsgalor och därtill hörande produkter och tjänster. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet och säljstöd i avsikt att hjälpa idrottsmän och kvinnor i anskaffande av sponso ...
Hoque Music HB
Org.nr: 969772-1216
Företaget ska bedriva verksamhet inom musik- och underhållningsbranschen. Artistmanagement, konsulttjänster inom ovannämnd bransch, såsom eventmanagement, ljud-, ljus- och bildproduktion samt kursverksamhet inom DJ-yrket ...