Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Hägersten

A2I Consulting AB
Org.nr: 556992-7907
Rådgivning och konsultjänster inom verksamhetsområdena Management, IT-Management, Verksamhetsutveckling och juridik.
Active City Moving i Stockholm AB
Org.nr: 556704-0307
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom logistik och transport, utföra transporter samt montering inredning. Uthyrning av lagerhållning, transporter, maskiner samt personal. Lokalvård. Köp och försäljning av fastigh ...
Aktiebolaget Aristo Konsult
Org.nr: 556302-3083
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom revision, ADB, ekonomisk-juridisk rådgivning och skatteplanering samt driva handel med värdepapper, konst och antikviteter.
AM Carlsson Consulting AB
Org.nr: 556978-6345
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, eventverksamhet samt äga och förvalta värdepapper för egen räkning och därmed förenlig verksamhet.
Anacot AB
Org.nr: 556732-4636
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring och strategi samt bedriva produktion av media och design såsom film, konst, inredning, musik, tv och internet och därmed förenlig verksam ...
AOOG AB
Org.nr: 556931-6895
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang, festival, event. Bolaget kommer även bedriva diverse underhållnings verksamheter, som t.ex DJ, konferencier.
Baytrade Group AB
Org.nr: 556955-6920
Bolaget ska bedriva tjänster inom juridik, compliance, affärsstrategi, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Blackbriar AB
Org.nr: 556805-6906
Företaget erbjuder tjänster inom rekrytering, ledning och försäljning. Bolaget bedriver även verksamhet inom konsultbranschen och ägande i andra aktiebolag och därmed förenlig verksamhet.
Bodani AB
Org.nr: 556841-0830
Företaget bedriver i huvudsak säljkonsultjänster inom Field Marketing och Event Marketing.
Canapé Catering och Event
Org.nr: 720422-XXXX
Uthyrning av porslin och möbler samt catering för enstaka tillfällen och events.
Centipede International Consulting Group AB
Org.nr: 556980-7679
Erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och juridik, samt förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Corporate Security, Sweden AB
Org.nr: 556592-4726
Bolaget skall bedriva skjutbaneverksamhet, säkerhetskonsultation, utbildning och personella bevakningstjänster, charterverksamhet, sjötransporter, eventverksamhet inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Creatory AB
Org.nr: 559024-2870
Konsultverksamhet mot offentlig och privat kultur-, IT- och utbildningssektor med fokus på interaktiva möten och mötesplatser och därmed förenlig verksamhet.
Dermatest Beitner AB
Org.nr: 556485-5244
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med anknytning till dermatologi och kosmetologi, juridisk rådgivning, handel med svenska och utländska värdepapper, handel med fast egendom ävensom äga och förvalta fast egendom sa ...
DFTF Service AB
Org.nr: 559017-8959
Bolaget skall tillhandahålla informationstjänster, projektledning och statistiksammanställning till intressenter i däckbranschen och övriga intressenter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Eberhard Stüber Juridik AB
Org.nr: 556828-1058
Bolaget ska erbjuda juridisk rådgivning, förhandlings och utredningsverksamhet, utbildningar samt därmed förenliga verksamheter.
EMM Life Science AB
Org.nr: 556708-1079
Försäljning av produkter och konsulttjänster inom medicinsk diagnostik och medicinsk teknik.
Erik Johanssons Service AB
Org.nr: 556909-9269
Företaget skall bedriva service av anläggningar för servering av drycker, tillhanda konsultationer och anordna event rörande drycker, bryggeri- och restaurangverksamhet samt i allt härmed förenlig verksamhet. Därutöver s ...
Fotangel Holding AB
Org.nr: 556654-3129
Bolaget ska bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom det fastighetstekniska- och ekonomiska området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
Org.nr: 556810-5729
Bolaget ska driva, sprida och kvalitativt utveckla konceptet: Pedagogiken i Ur och Skur samt därmed förenlig verksamhet.