Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Falun

59min AB
Org.nr: 559006-6261
Konsultverksamhet inom trafik, forskning och innovation, kultur och planering
A-nova Kvalitet AB
Org.nr: 556974-9731
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av produkter och konsulttjänster avseende verksamhetsutveckling, rådgivning, utbildning och revisionsverksamhet inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt äga och förva ...
Arkiv-Bibliotek-Musei Produkter Sverige AB
Org.nr: 556719-5473
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och utveckling av arkivbeständiga produkter för arkivering på kort och lång sikt, av dokument, foto, datamedia och mikrofilm. Försäljning och installation av skan ...
Backarp Konsulter AB
Org.nr: 556424-9513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom flyg, management och företagsförmedling, handel med värdepapper. Äga och förvalta företag, fastigheter och lös egendom. Arrangera och förmedla konferenser och d ...
Berol konsult och fastighetsHB
Org.nr: 969699-2750
Konsultverksamhet inom juridik och fastigheter.
C Bruhn Miljökonsult AB
Org.nr: 559029-7577
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöteknik. Företaget ska erbjuda konsulttjänster inom miljöutredning och fältprovtagning. Företaget ska utföra och förmedla provanalyser, riskbedömningar, miljösaneringar ...
Colligio AB
Org.nr: 556765-1004
Bolaget ska utveckla och sälja konsulttjänster inom upphand- lingsområdet med syfte att på uppdrag anskaffa varor 'ocheller tjänster som är avsedda för upphandlande 'enhetermyndigheter, på uppdrag genomföra offentlig upp ...
DMA, Dala Miljö och Anläggningsteknik AB
Org.nr: 556778-3229
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom områdena miljö- och anläggningsteknik, viss värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Eberstål Konsult AB
Org.nr: 556394-8230
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Esmeralda Music Group AB
Org.nr: 556812-3755
Bolaget skall bedriva verksamhet inom branchen för musik- och nöjesverksamhet med egen produktion, bedriva uthyrning av personal och utrustning inom nänmda branch. Bolaget ska bedriva fonogramutgivning, artistförmedling ...
Falu Farmartjänst EF
Org.nr: 716456-9969
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhetförmedling i vilken medlemmarna deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänsteruppdrag med egna makiner, redska ...
Fastighets AB Hökviken
Org.nr: 556350-0221
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter eller andra fastighetsförvaltande bolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FörsäkringsHantering Sak i Sverige AB
Org.nr: 556629-6967
Bolaget skall bedriva administrativ service, företagsförvaltning, försäkringsrådgivning, förmedling av försäkringar, konsultativ verksamhet avseende försäkring och ekonomisk planering, äga och förvalta fast och lös egend ...
Gemetz i Borlänge AB
Org.nr: 556402-2712
Bolaget skall bedriva konsultationer, utbildning, undersökningar och forskning inom medicin, läkarverksamhet avseende mottagning och uthyrning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter, publicering av rappor ...
Grand Catering AB
Org.nr: 556491-7424
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- rörelse och cateringverksamhet, uthyrning av restaurang- inventarier, konsultverksamhet inom restaurangbranschen, förvalta värdepapper samt idka därmed förenli ...
Gruvmalmen Frida AB
Org.nr: 556987-3598
Bolaget ska utföra administrativa tjänster och bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gruvmalmen Hilma AB
Org.nr: 556886-8003
Bolaget ska utföra administrativa tjänster och bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gruvmalmen Lewesia AB
Org.nr: 556908-7983
Bolaget ska utföra administrativa tjänster och bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gruvmalmen Ljung AB
Org.nr: 556864-7175
Bolaget ska utföra administrativa tjänster och bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gruvmalmen Luktviol AB
Org.nr: 556908-7975
Bolaget ska utföra admiminstrativa tjänster och bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.