Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Ekerö

ABC Brandbolaget HB
Org.nr: 969701-9223
Brand och säkerhet, sälja utbildningar och genomföra utbildningar, sälja brandsläckare, utrymningsmarkeringar och hjälpa till med systematiskt arbetsmiljöarbete. Familjehemsverksamhet.
Affärsutvecklingsbolaget TLA AB
Org.nr: 556620-4276
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området affärsutveckling och etablering, förmedling av agenturer för produkter inom området'medicinmedicinteknik, samt bedriva handel med fast egendom, värdepapper och därmed ...
Blombergsson & Hanson HB
Org.nr: 969656-2413
Handel med konst och konsthantverk. Kursverksamhet och böcker. Konsultverksamhet inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.
DABER Consulting AB
Org.nr: 559024-8257
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet avseende ekonomi, juridik och redovisning och därtill likvärdig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Donia Property Invest AB
Org.nr: 556710-1307
Bolaget ska köpa, försälja, äga, investera och förvalta i fastigheter, bostadsrätter och bolag som äger fastigheter och bostadsrätter och med det jämförlig verksamhet. Fastighetsskötsel såsom projektering, anläggning och ...
Elsainvest AB
Org.nr: 556939-2961
Försäljning och förvaltning av mark, fastigheter och aktier. Övrig fritids- och nöjesverksamhet.
Exponera Profil Sverige AB
Org.nr: 556824-5517
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultationer inom områdena försäljning, företagsledning och kundservice samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva ekonomisk konsultationsverksamhet såsom redovis ...
HBet Förenade Konsulter JD
Org.nr: 969643-9711
Konsultverksamhet inom datagrafik och juridik.
Hansli Sverige AB
Org.nr: 556938-8902
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet i rese- och kryssningsbranschen även event och racing samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Trulsson AB
Org.nr: 556937-9075
Bolaget ska bedriva affärs-, produkt-, design- och idéutveckling och verksamhet inom transport-, fordons-, teknik- industri- och flygteknikområdet samt parti- och detaljhandel, fastighets- och trädgårdsskötsel. Bolaget s ...
JW Creative Artistry AB
Org.nr: 556836-1645
Bolaget ska bedriva konsultationer, projektledning, PR och marknadsföringstjänster inom skönhets- och kosmetikbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Arvidson AB
Org.nr: 556923-0559
Bolaget ska tillhandahålla artist och upphovsrätt, bedriva undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
LjustNu Konsult AB
Org.nr: 556998-6887
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom belysningsplanering och energioptimering. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, coaching, personlig utveckling och projektledning. Bolaget komm ...
Masagon AB
Org.nr: 556714-1782
Bolaget ska bedriva konsult- och förmedlingsverksamhet inom finansiering, finansiell planering, företagsförmedling och corporate finance samt verka som förmedlare av finansiella tjänster, utföra ekonomiska utredningar, b ...
Mera Rock AB
Org.nr: 556768-7941
Bolaget kommer att utveckla och bedriva webbkoncept, webbproduktion, bedriva eventverksamhet inom nöje, mat och dryck såsom festarrangemang, dryckesprovningar och upplevelser samt syssla med sälj och marknadsstärkande ko ...
Mourdon Retail & Brands HB
Org.nr: 969767-6758
Bolaget skall bedriva handel med kläder, accessoarer, skor, parfym samt andra liknande varor, samt att dessutom driva postorderrörelse och internetförsäljning inom ovan nämnda områden. Bolaget ska även sälja annonsplatse ...
Obvious Invest AB
Org.nr: 556767-6498
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom främst miljö och energi såsom kommunikation och informationsspridning inom miljöområdet, strat ...
Practise Norden AB
Org.nr: 556957-4493
Aktiebolaget ska bedriva spetskompetens inom utbildning, rekrytering och säkerhet för företag och organisationer samt därmed förenlig verksamhet. Inom följande område kommer bolaget genom- föra utbildningar, erbjuda'rådg ...
Proseed Sports Management AB
Org.nr: 559027-4576
Management av professionella sportutövare. Affärs-, koncept- och rättighetsutveckling inom sport. Konsultverksamhet inom sport. Arrangör av sportevent. Äga och förvalta lös egendom och värdepapper.
Ricknaes AB
Org.nr: 556676-2406
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med motorfordon, tävlingsverksamhet med motorfordon, handel med värdepapper och fastigheter samt konsultverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.