Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Bromma

AA Holding AB
Org.nr: 556833-9120
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper i form av dotter- och intressebolag samt konsultationer inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Abramia Konsult AB
Org.nr: 556783-5862
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, revision och juridik samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Ackurat Lag & Ekonomi AB
Org.nr: 556564-0207
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik.
Amisource AB
Org.nr: 556597-8698
Bolaget ska bedriva förvaltning och handel med värdepapper samt konsultverksamhet avseende företagsorganisation och därmed förenlig verksamhet.
Andreas Wadlund AB
Org.nr: 556805-0677
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi, företagsorganisation och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Anshelm Innovation AB
Org.nr: 556780-8935
Aktiebolaget ska bedriva investeringar och rådgivning inom miljö och klimatområdet.
Attenda AB
Org.nr: 556640-5279
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hotell och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Dannberg Juridik & Pension AB
Org.nr: 556883-4484
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom juridik, företrädesvis med inriktning inom området pensions- och försäkringsjuridik, samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Edgren AB
Org.nr: 556579-4269
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och juridik, uppfödning och tävling med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Brainstation AB
Org.nr: 556551-3131
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta samt hyra ut lokaler. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt försäljning och utveckling av utbildningskoncept och därmed förenlig v ...
Bromma Bryggeri AB
Org.nr: 556374-5701
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva framställning, distribution, försäljning, import och export av drycker samt konsultverksamhet avseende juridik och företags- ledning samt att, direkt eller ind ...
Caprio Consulting AB
Org.nr: 556919-4029
Konsultverksamhet inom verksamhetsstöd, ekonomi&finans och juridik.
Celestia AB
Org.nr: 556674-4016
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom miljösanering, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper, uthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Certivo AB
Org.nr: 556850-9169
Bolagets verksamhet består i att utföra konsultuppdrag inom ekonomi, HR och juridik samt att utveckla och sälja applikationer och webbaserade lösningar för stationära och mobila enheter. Bolaget skall vidare äga och förv ...
CH Production AB
Org.nr: 556733-6986
Bolaget ska bedriva musik- och eventproduktion, konsultverksamhet inom affärsutvecklig samt därmed förenlig verksamhet.
Contatto HB
Org.nr: 969682-1413
Information, journalistik och grafisk form, specialisering på Italien och italienska språket under websidan Intalienspecialisten.se samt försäljning av annonsutrymmen på tidigare nämnd web- sida.
CRP Konsult HB
Org.nr: 969628-7532
Utbildning, information och konsultverksamhet avseende samtliga naturvetenskapliga ämnen- såsom biologi, naturkunskap, geologi samt kemi inom högstadium och gymnasieskola, samt försäkrings- och pensionsfrågor och även vi ...
Det Mest Förbjudna AB
Org.nr: 556995-8795
Bolaget ska ägna sig åt rättighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
DISA Global Solutions AB
Org.nr: 556698-9090
Bolaget skall bedriva hjälp till större företag i världen att administrera, planera, genomföra och kvalitetssäkra drogtest- program så att de får största möjliga effekt av investerat kapital samt därmed förenlig verksamh ...
DPP Dynamo Power And Process HB
Org.nr: 969744-5030
Konsulttjänster för kraftindustrin dvs tekniska beräkningar, elektrisk mätteknik samt framtagning av dynamiska block modeller för kraftverk och relaterade komponenter.