Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Borlänge

Actice Nordic AB
Org.nr: 556584-9972
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnation, maskinkonstruktion, affärsutveckling samt redovisning (redovisningskonsult). Bedriva handel med varor och tjänster inom besöksnäringen samt inom områden för konsultv ...
Bergman Patentkonsult AB
Org.nr: 556868-7684
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom immaterialrätt, verkstads- och metallurgisk industri samt angränsande områden, ägande av patent och patentbyrårer, försäljning av licensteknik, uppd ...
Byggpool Sverige AB
Org.nr: 556891-9889
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som att sälja och förmedla bygg- och entreprenadtjänster, personaluthyrning samt kapitalförvaltning dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsve ...
Convexta AB
Org.nr: 556673-9388
Bolaget ska bedriva produkt- och företagsutveckling, finansiell kapitalförvaltning och business konsulting, projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Mitt EF
Org.nr: 769618-3172
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra och synliggöra medlemmarnas rådgivningskompetens inom områden som ekonomi, juridik och administration. Föreningen kan vidare ...
Dalaköpmännens Service AB
Org.nr: 556112-5732
Bolaget skall mot ersättning tillhandagå i första hand medlemmarna i Dalarnes Köpmannaförbund med sådana tjänster, konsultationer och utredningar som berör deras yrkesverksamhet, anskaffa och distribuera informationsmate ...
EDUTAIN PRODUCTION NORDIC AB
Org.nr: 556944-8516
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom eventproduktioner samt konsultverksamhet inom ledarskapsutveckling, event, marknadsföring och PR.
Eljomoca AB
Org.nr: 556948-7985
Aktiebolaget ska förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
H.S.A.B Restaurang Partner AB
Org.nr: 556807-5682
Bolaget ska bedriva konsultation, avtalshantering, grossist- verksamhet med varor och tjänster som vänder sig till restaurangbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
HCB Bemanning AB
Org.nr: 556973-7579
Bolaget ska bedriva försäljning av personaltjänster och konsulttjänster inom teknik, hälsa, miljö och säkerhet (HMS). Verksamheten är inriktad mot land- och sjöbaserad oljeindustri samt närliggande verksamheter.
Holger P Konsult AB
Org.nr: 556804-5909
Bolaget skall bedriva utbildning om barnkonvention och ledarskapsutbildning, organisationsutveckling samt kulturmöten och därmed förenlig verksamhet.
Innexus AB
Org.nr: 556819-6116
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva företagsförmedling, byggverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Irmas KÖK AB
Org.nr: 556935-0878
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet, konsult inom restaurangbranschen samt butiksverksamhet inom inredning.
JACK Juridik i Dalarna AB
Org.nr: 556867-9285
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
JP Gruppen AB
Org.nr: 559028-5044
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Mazemark AB
Org.nr: 556874-7629
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultation gentemot idrott och näringsliv inom varumärkeshantering, marknadsföring, information, management, organisation, grafisk produktion och där tillhörande områden, försäljnin ...
Prenler Consulting AB
Org.nr: 556918-8336
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom transportområdet, konsultverksamhet inom offentlig upphandling, redaktionella tjänster, samt därmed tillhörande verksamhet.
Railrex AB
Org.nr: 556844-9515
Bolaget skall erbjuda konsult- och utredningstjänster inom frågor som rör förutsättningar för att bedriva järnvägstrafik och annan kollektivtrafik, utföra utredningsuppdrag inom trafik- och kollektivtrafikområdet samt er ...
Svensk Juridik Kristoffer Larsson AB
Org.nr: 556957-8635
Aktiebolaget ska bedriva inkassotjänst, företags rådgivning, företags juridiskrådgivning, juridisk rådgivning, fordringsköp, rättshjälp, fakturaköp.
Synums AB
Org.nr: 556750-8741
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom miljö, energi, infrastruktur och IT samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.