Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Askim

Creature i Göteborg AB
Org.nr: 556804-9570
Bolaget ska utforma och producera utställningar, event, webdesign, pr. Ävensom bedriva bilskoleutbildning-förarutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
Elisabeth Kolosh AB
Org.nr: 556906-3885
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med skräddarsydda lösningar vid uppsortering och försäljning av äldre föremål samt hjälp med organisation vid flytt, livsstilsförändringar och avveckling av dödsbon. Bolaget bistår k ...
Fastighetsförvaltning & Miljö i Göteborg HB
Org.nr: 969643-8440
Miljökonsultation såsom behjälpliga med sophanteringsfrågor i flerbostadshus, projektering, upphandling och genomförande. Fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Framtidsgruppen Ekonomi & Juridik FEJ AB
Org.nr: 556432-2534
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av ekonomisk och juridisk rådgivning, samt därmed förenlig verksamhet. Äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därm ...
Informeria i Gbg AB
Org.nr: 556447-0655
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom handelsbranschen, offentliga sektorn, inom områdena ekonomi, organisation, data och utbildning, företagsöverlåtelser, handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed ...
Jact Management AB
Org.nr: 556968-2387
Aktiebolaget ska bedriva nationell och internationell utbildning, rådgivning, personalrekrytering och personalrådgivning inom sport till personer, föreningar, förbund, företag och andra intressenter samt därmed förenlig ...
Karin Svensson konsult i Göteborg AB
Org.nr: 556877-6750
Föremålet för bolagets verksamnhet är konsult-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom juridik, ekonomi och IT jämte därmed förenlig verksamhet.
Karins Juridik & Ekonomi AB
Org.nr: 556561-8872
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom juridik och ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Konsultaktiebolaget Perior
Org.nr: 556255-1043
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, idka fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ej bedriva verksamhet som omfattas av lagen om ba ...
KURSAKADEMIEN I GÖTEBORG HB
Org.nr: 916841-8292
UTBILDNING INOM JURIDIK, EKONOMI, ADB, INFORMATION KOMPETENSUTVECKLING OCH DÄRMED JÄMFÖRLIG VERKSAMHET
Lambert & Hamilton AB
Org.nr: 556710-6512
Bolaget ska bedriva konsultation inom juridik, ekonomi och management, äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
N1 Göteborg AB
Org.nr: 556596-5521
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdep ...
Nilsson Förmedling och Konsulttjänster AB
Org.nr: 556926-8567
Förmedling, värdering och konsulttjänster till små och medelstora affärs- och handelsföretag. Förmedling - hjälpa småföretagare att hitta en ny ägare till sin verksamhet genom annonsering och eget kontaktnät. Värdering - ...
OJ Holding i Göteborg AB
Org.nr: 556682-1301
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Respons och Event Ulf Jängnemyr AB
Org.nr: 556669-8642
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom sponsring och events, konsultverksamhet inom mässor och konferenser, konsultverksamhet inom kommunikation, handel med värdepapper.
SI-Shipping AB
Org.nr: 556206-8923
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom skeppsbyggeri, off-shore och shipping i övrigt, förvärv och marknadsföring av patenträttigheter, forskning och utveckling avseende fartygskonstruktioner och liknande sa ...
Solér Konsult HB
Org.nr: 969656-7941
Konsultverksamhet inom miljö och kvalité.
SweGame AB
Org.nr: 556352-3108
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom företagsledning, ekonomi och juridik, samt att äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper, samrt med ovan angi ...
Thomas Björn AB
Org.nr: 556793-6710
Aktiebolagets verksamhet skall vara att utveckla och förvalta varumärket Thomas Björn,att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka härmed förenlig verksamhet.
Vägbocken AB
Org.nr: 556434-1203
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi, juridik och sjukvård, samt att äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper, samt med ovan angivna verksamheter fören ...