Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Älvsjö

4SEC Företagssäkerhet HB
Org.nr: 969736-4843
Säkerhetskonsultation, säkerhetstjänster.
BFC Sales AB
Org.nr: 556986-3920
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av restaurangutrustning samt erbjuda konsulttjänster inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Devotia AB
Org.nr: 556803-8409
Bolaget skall bistå andra bolag med konsulttjänster inom affärs- och produktutveckling, bedriva utveckling av verktyg för affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
DJ Invention AB
Org.nr: 556692-3339
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva restaurang- och hotellverksamhet och därmed förenlig konsultverksamhet, assistansverksamhet med personliga assistenter, handel med el ...
Fair Faces HB
Org.nr: 969757-5695
Företaget ska bediva fotomodellagentur samt därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Eriksson Mat AB
Org.nr: 556659-8073
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen och receptskrivningsverksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Frida Arvidsson AB
Org.nr: 556907-9154
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom teater, tv, utställningar, film och reklam. Formgivning och illustrationer samt därmed förenlig verksamhet.
Gandit AB
Org.nr: 556853-1304
Företaget ska beriva konsultverksamhet inom IT och friskvård. Företaget kommer även handla med varor inom IT och friskvård
Giant Dwarf AB
Org.nr: 556720-3806
Bolaget ska bedriva produktion, förvaltning och försäljning av text-, ljud- och bildprodukter samt event och därmed förenlig verksamhet.
Gordana Gardovic Juridik AB
Org.nr: 556977-1644
Företaget ska bedriva juridisk rådgivning till privatpersoner och småföretagare inom skilda rättsområden såsom affärsjuridik, arvs- och familjerätt, tvistemål och brottmål, internationell privaträtt, asyl- och utlännings ...
Helgesta i Älvsjö AB
Org.nr: 556253-1383
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom miljö, ekonomi och admiistration och därmed förenlig verksamhet, förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet, dokument ...
Jaki Consulting AB
Org.nr: 559003-5530
Restaurangdesign och inredning, handel av köksutrustning och inredning. Konsultation inom kök, restaurang, livsmedel och matlagning. Båtuthyrning.
Leif Wahlberg Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556837-6726
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom företags- administration och juridik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Loveworks AB
Org.nr: 556803-9977
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom musik och film samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska bedriva förlagsverksamhet inom musik. Företaget ska bedriva produktionsverksamhet inom musik och film, till exemp ...
MELISS KONSULT HB
Org.nr: 916613-1731
KONSULTVERKSAMHET INOM RESTAURANG- OCH REKLAMBRANSCHEN, CATERING, IMPORT OCH EXPORT AV DESSA TJÄNSTER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Ordvinnarna AB
Org.nr: 556867-3411
Konsultverksamhet inom språk och utbildning information reklam och utbildning samt mässor och events
Qrisp Brands AB
Org.nr: 556923-4478
Bolaget skall bedriva partihandel med livsmedel samt alkoholhaltiga drycker.
Rozenau Juridik AB
Org.nr: 556943-3690
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av juristbyrå, konsultverksamhet inom ekonomi och juridik, fastighets- och värdepappersförvaltning samt annan därmed förbunden verksamhet.
S.J. Eson HB
Org.nr: 969662-1912
Konsultverksamhet inom administration, ekonomi och juridik.
SchwihlikAndersson AB
Org.nr: 556962-7309
Bolaget skall bedriva rådgivnings-, konsult-, förvaltnings- och förmedlingsverksamhet inom finansiering, juridik, it och corporate finance samt verka som förmedlare av finansiella tjänster. Bolaget skall vidare äga och f ...