Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Alingsås

Acoustic Facts Scandinavia AB
Org.nr: 556935-0696
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva informations- verksamhet gällande ljudmiljöer och dess påverkan på människor. Detta innefattar produktinformation, utbildning, akustikmät- ningar, förmedling av konsulttjä ...
Bernt Åsberg Revision AB
Org.nr: 556381-7724
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och revision, äga och förvalta samt handla med aktier och värdepapper samt övrig härmed förenlig verksamhet.
BM Agri Holding AB
Org.nr: 556832-7992
Bolaget ska bedriva förvaltning av kapital och fastigheter.
Carlborg Konsult AB
Org.nr: 556770-2435
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom restaurang och storkök, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsvärden i Göteborg KB
Org.nr: 969758-1826
Konsultverksamhet inom infrastruktur, fastighetsvärdering, juridik samt ekonomi. Fastighet och bygg.
Golfmat i Alingsås AB
Org.nr: 556930-1830
Bolaget ska bedriva restaurang- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Greibe Färg & Tapet AB
Org.nr: 556682-0451
Bolaget skall bedriva handel med färg och tapet samt hemelektronik, radio- TV, köksmaskiner såsom kyl, frys, spisar, äga och förvalta fast egendom fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gurrinvest AB
Org.nr: 556838-0207
Bolaget skall bedriva utbildning, utveckling och reflekterade dialoger - mentorskap - åt företag, organisationer och enskilda personer inom områden ledarskap, systematiskt utvecklingsarbete, marknadsstrategi, kundstrateg ...
Incisivum AB
Org.nr: 556644-2983
Bolaget skall bedriva rådgivning, kurser och konsultverksamhet inom vårdsektorn samt försäljning av dentaltekniska produkter till tandvården ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inconcert Sweden AB
Org.nr: 556660-5282
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsert- och evenemangsverksamhet samt handel med värdepapper och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Indian Assault AB
Org.nr: 556734-4592
Bolaget ska förvalta dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Jonas Sharma AB
Org.nr: 556975-1364
Bolaget sälja konsulttjänster inom finans, informationsteknologi och matlagning. Utveckla och bedriva webbplatser för matlagning och bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
KonBono KB
Org.nr: 969773-1314
Konsultverksamhet inom i huvudsak följande områden VA-utredningar för enskilt VA, inklusive ansökningar och juridisk konsultation Miljöutredningar Utredningar kring mark- och samhällsbyggnadsfrågor Rådgivning vid myndigh ...
Mirum AB
Org.nr: 556538-8435
Bolaget skall bedriva förmedling av företagstransaktioner, förvärv, fusioner, kapitalanskaffning och i samband med ägarförändring förenlig verksamhet samt handel med konst.
Nowa Food AB
Org.nr: 556346-5896
Bolaget skall bedriva administrativ konsultverksamhet inom restaurangbranschen, försäljning samt uthyrning av restaurang- inventarier, restaurangdrift, byggnad och inredningsarbete inom restaurang, IT-konsultverksamhet s ...
Nöjen i Norr AB
Org.nr: 556417-1675
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom nöjesbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
PRODEA KB
Org.nr: 969653-8991
Köpa och utveckla immateriella rättigheter såsom patentlicenser. Äga och förvalta fastigheter.
Progenero AB
Org.nr: 556285-7903
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet företrädesvis inom sjukvård, medicinsk forskning och utbildning samt inom restaurangbranschen, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verks ...
Stig Gustafson Signal Safety AB
Org.nr: 556662-7823
Bolaget skall bedriva konsultationer beträffande signal- och säkerhetsfrågor inom järnväg, flyg och sjöfart samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Grillfrämjandet EF
Org.nr: 769618-9682
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ekonomiskt samordna medlemmarnas 'leverantörernas'intressenternas olika former av aktiviteter och tjänster som skall främja matupplevelsen ...