Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Åkersberga

Acissej AB
Org.nr: 556970-3639
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, administration, projektledning, fartygscharter, bygg, event och 'turismfriluftsliv. Bolaget ska också bedriva handel inom nämnda verksamheter. Handel och förvaltning ...
Advice Management Jan Broström AB
Org.nr: 556220-4759
Bolaget skall bedriva finansiell och ekonomisk konsultation samt företagsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Annica Sundqvist Konsult AB
Org.nr: 556769-9953
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom bank-, finans- och IT-branschen, bedriva handel med accessoarer samt eventverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Automobil och Event i Stockholm AB
Org.nr: 556584-4098
Bolaget skall bedriva åkeri- och eventverksamhet, konsultationer inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
Blue Yacht Charter Stockholm AB
Org.nr: 556628-9384
Bolaget skall bedriva bårcharter, uthyrning av båtar, bemanning av båtar, fastighets- och företagsförmedling, husbilsuthyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cajah Konsult AB
Org.nr: 556980-9808
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, lönehantering, personaladministration, HR samt förbättrings- och utvecklingsprocesser för företag.
capdac AB
Org.nr: 556810-8699
Aktiebolaget ska bedriva handel med, tillverkning och reparation av segel, segeltillbehör, båtar och båttillbehör. Aktiebolaget ska bedriva handel med tjänster mot den marina sektorn. Aktiebolaget ska bedriva handel med ...
Channel Direct Scandinavia AB
Org.nr: 556595-4731
Bolaget skall att själv eller genom annat bolag erbjuda försäljning av IT-baserade produkter och tjänster inom data- branschen. Utöver det erbjuda konsultation inom sälj och marknadsföring samt reklam till produkt och lö ...
Concombre AB
Org.nr: 556824-8073
Bolaget ska utföra konsulttjänster samt import av varor inom restaurang-, fiske- och jaktnäring. Bolaget kommer även att utföra catering och fotografiska uppdrag inom ovan nämnda områden där matfotografi, fiske och jakt ...
DM Distribution & Maskintjänst AB
Org.nr: 556427-2671
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: ***utföra utveckling och tillverkning av lekprodukter, hushållsredskap och katt- och hundinventarier av företrädesvis trä men även av metall och andra material. ***utföra formgivnin ...
Duvaker AB
Org.nr: 556580-3565
Bolaget skall bedriva rekryteringskonsultationer, handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultations- och försäljnings- uppdrag inom logistik och transportbran ...
Efficera Ekonomi AB
Org.nr: 556434-7721
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi, juridik samt bedriva redovisningsverksamhet, uthyrning av personal inom handel och ekonomi. Tillverkning av bruks och konstföremål i stengods samt köp och försäljning av f ...
Ekonominavet AB
Org.nr: 556668-8247
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena bokföring, redovisning, ekonomisk rådgivning, ekonomisk konsultverksamhet och utbildning inom ämnena ekonomi och juridik samt driva handel med värdepapper.
Göran Claeson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556244-3431
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende organisation, administration och ekonomi samt skatter och juridik, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper. Bolaget ska som vårdgivare bedriva hemsjukvår ...
i1 Media AB
Org.nr: 556809-8361
Bolaget skall bedriva konsultation och rådgiving inom den grafiska branschen. Förmedling av trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.
Idébageriet AB
Org.nr: 556850-8302
Bolaget ska bedriva Företagstjänster, Utvecklingsarbete, Affärsutveckling, Konceptutveckling, Konferenser och Event samt därmed förenlig verksamhet.
infoskydd i Sverige AB
Org.nr: 559023-9561
Konsultverksamhet inom informationssäkerhet.
Juridik & försäkringsförmedling Isroth AB
Org.nr: 556772-9008
Försäkringsförmedling & Konsultation av Juridiska tjänster
Jäger Ekström Ekonomi & Juridik KB
Org.nr: 969772-1042
Ekonomisk och juridisk rådgivning samt redovisning och revision.
LGL & Partners AB
Org.nr: 556803-3392
Bolaget ska bedriva organisations- och affärsutveckling, värdepappers- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.