Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Täby

AB Idrinia
Org.nr: 556647-0042
Bolaget skall bedriva restaurang, kafé och pub, journalistisk verksamhet,förlagsverksamhet samt konsultverksamhet inom journalistik, företagsutveckling och -ledning samt bedriva förvaltning av lös och fast egendom och dä ...
AB SNALLE
Org.nr: 556425-5007
Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och tr ...
Carin Brink Kommunikation AB
Org.nr: 556865-2365
Konsulttjänster inom kommunikation, marknadsföring och journalistik.
DESKTOP MEDIA HB
Org.nr: 916608-6125
ELEKTRONISK TIDSKRIFTSÄTTNING, JOURNALISTIK, REDIGERING, ÖVERSÄTTNING, PRESENTATION GRAFIK, DATAKONSULT OCH DATAUTBILDNING
drev.se Lidingö Marinagenturer AB
Org.nr: 556664-0339
Bolaget skall bedriva handel med båttillbehör, båtmotorer och reservdelar. Grafiskt produktion, fotografering, journalistik, information, reklam, marknadsföring, förlagsverksamhet.
Fotograf Edling AB
Org.nr: 556385-7894
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, utföra reportage-, reklam- och industrifotografering samt driva övrig journalistik och därmed förenlig verksam het.
H. EDSTRÖM & CO HB
Org.nr: 916614-1441
GRAFISK FORM OCH BILDFRAMSTÄLLNING INOM REKLAM OCH JOURNALISTIK
Hewitt Media AB
Org.nr: 556995-9934
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom media såsom copywriting, översättning, journalistik, marknadsföring, musik, musikarrangemang, musikframförande, not, - och textförfattande inom musik samt därmed förenlig vers ...
Islington AB
Org.nr: 556573-6245
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning, typografisk design, stiling, fotografering och journalistik, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Januari media AB
Org.nr: 556892-1588
Bolaget bedriver verksamhet inom fotografi, grafisk form, journalistik, tv, teater, multimedia, film, utbildning, mediaproduktion, reklambyråverksamhet, projektledning samt bedriver konsultverksamhet inom media, kommunik ...
Majonair AB
Org.nr: 556786-0761
Bolaget skall bedriva journalistik och informations- och konsultverksamhet inom alla former av media, värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva yogalektioner och utbildning, försäljning av friskv ...
Malm Racing HB
Org.nr: 969668-2377
Hästsportjournalistik, journalistik, tävlingsverksamhet samt handel med hästar och därmed förenlig verksamhet, bok- och tidningsutgivning, tv- och filmproduktion
Miss Word Stockholm AB
Org.nr: 556889-4751
Textförfattande, journalistik, översättning, reklam och kommunikation, konstnärlig verksamhet och fotografi.
Stromson AB
Org.nr: 556788-5545
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av journalistik inom områden som film och spel(PC och konsol). Verksamheten är i huvudsak nätbaserad.
TheoNica AB
Org.nr: 556675-5178
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom journalistik inbegripet moderatorsuppdrag och verksamhet inom TV-mediet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
UKnight AB
Org.nr: 556385-0394
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera reklamtexter, videofilmer och översättningar, bedriva konsultverksamhet inom journalistik, copywriting, marknads- kommunikation, reklamproduktion, bokutgivning, f ...
Wachtmeister & Wachtmeister AB
Org.nr: 556971-5633
Bolaget ska bedriva utbildning, rådgivning, handledning, forskning, coachning och projektledning i syfte att utveckla individers, teams, företags och organisationers kompetensnivå och ledarskap inom områdena relationer o ...