Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Solna

AB Thorson Information
Org.nr: 556520-3907
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledningsutvecklings-, kommunikations-, informations- och massmediabevakningsområdet, journalistik, driva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom, ävensom idka dä ...
Barakus Media AB
Org.nr: 556917-8287
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom media- produktion, webbdesign, datakonsultation, marknadsföring och journalistik, vidare ska bolaget hyra ut dj-tjänster till företag och privatpersoner liksom till ...
BIONIC GATE KB
Org.nr: 969740-8905
Journalistik och författarskap samt etiska frågor.
Compro Media AB
Org.nr: 556574-0544
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som mediakonsult inom reklam, tidningsproduktion, marknadsundersökning, webbproduktion, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Ekodryck i Stockholm AB
Org.nr: 556779-7682
Företaget kommer att bedriva ekonomikonsultation, dryckeskonsultation, journalistik, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Far from standard AB
Org.nr: 556696-4325
Bolaget skall bedriva verksamhet med PR, marknadsföring, event, idékonsultation, journalistik, medieproduktion såsom webb, tidning TV samt marknadsföring, försäljning och service av tvättmaskiner och tillbehör för hund, ...
Fotograf Lotta Törnroth AB
Org.nr: 556598-4951
Föremål för bolagets verksamhet är fotografi, bildredigering, journalistik- skrivande och redigering samt att bedriva kursverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Frykskog Report AB
Org.nr: 556977-2303
Utför och säljer säljer journalistik (nyheter, reportage, intervjuer, analyser) samt utredningar, research och rapporter.
Fröken Frändén Media AB
Org.nr: 556985-6692
Aktiebolaget ska bedriva litterärt & konstnärligt skapande inom journalistik.
Herr Frank AB
Org.nr: 559037-3220
Detaljhandel med inriktning på presentartiklar och mindre bruksföremål som knivar, rakdon och skovårdsartiklar. Även dekorationsföremål som bilder och prydnader. Handel ska ske med båda nya och begagnade objekt. Förutom ...
Hilaris AB
Org.nr: 556820-7715
Bolagets verksamhet är redaktionellt arbete, skrivarbete, bokutgivning, föreläsningar, konsultverksamhet- och tjänster samt utbildning inom och för förlagsbranschen samt frilans- journalistik. Bolaget idkar även konsult- ...
Hippo Media AB
Org.nr: 556802-9580
Föremålet för bolagets verksamhet är redaktörsarbete, journalistik samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Jarelind Media AB
Org.nr: 556981-2844
Aktiebolaget ska utföra konsult- och frilandsuppdrag inom journalistik och därmed besläktad verksamhet såsom allehanda kommunikation, moderators- samt konfrenciersuppdrag och annan mediaverksamhet jämte därmed förenlig v ...
Jenom Kommunikation AB
Org.nr: 556896-5502
Bolaget ska erbjuda strategiska rådgivning i kommunikation, erbjuda tjänster inom media, såsom moderatoruppdrag, journalistik, medieträning, författande, översättning och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta ...
Lernström Group AB
Org.nr: 556850-1877
Produktion av film, media, video och TV-program, samt journalistik och konferenciersuppdrag.
Linda Forsell AB
Org.nr: 556830-8521
Bolaget ska bedriva press-, reklam- och övrig fotografverksamhet, filmproduktion, journalistik, författarskap, bok- och utställningsproduktion, bildjournalistik, medverka och arrangera mässor och föreläsningar inom nämnd ...
Loefstroem, Yolk & White AB
Org.nr: 556760-8947
Bolaget ska bedriva reklam, marknadsföring, information, journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Made by Mary AB
Org.nr: 556680-6153
Bolaget skall bedriva fotografi, styling, journalistik, författare, skapa utbildning, matlagning, samt kapital- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Magazine & Net Publishing Sverige AB
Org.nr: 556523-6451
Bolaget skall bedriva journalistik och informationsverksamhet inom områdena tryckta media, film, TV och IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MIND TECH KB
Org.nr: 969744-9974
Journalistik och författarskap.