Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Hägersten

AMMA Media AB
Org.nr: 556865-2472
Tjänster inom media och kommunikation såsom redigering, film, fotograf, reporter och journalistik samt därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning.
Beredd AB
Org.nr: 556894-9704
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik, förlagsverksamhet, tv- och radioproduktion, digital utveckling, utveckling av publikationer samt rådgivning inom nämnda områden, samt därmed jämförlig verksamhet. Äv ...
Bjerre Media AB
Org.nr: 556801-4251
Bolaget ska bedriva journalistik, kommunikation, författarskap, coaching, utbildning och konsultverksamhet inom kommunikation, journalistik och e-handel, samt konsultverksamhet och utbildning inom finansiella tjänster, f ...
Björkis&Öhrn AB
Org.nr: 556870-9074
Bolaget skall bedriva journalistik, kommunikation och pedagogik, tillverkning och försäljning av konsthantverk och därmed förenlig verksamhet.
Communion Music AB
Org.nr: 559015-0990
Aktiebolaget ska bedriva produktion, komponering och framförande av musik, artistisk verksamhet, journalistik, förlagsverksamhet, försäljning av merchandise, (tröjor, halsdukar och mössor med namntryck) samt därmed fören ...
En Svensk Hacka AB
Org.nr: 556987-2756
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och journalistik inom IT-säkerhet samt utveckling av säkerhetslösningar och därmed förenlig verksamhet.
Ernestam & Ackermand AB
Org.nr: 556702-7122
Bolaget ska bedriva verksamhet inom litterärt och konstnärligt skapande, journalistik, konsultation inom ekonomi och finans, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Felmarginalen utbildning AB
Org.nr: 559019-2166
Bolaget ska bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom statistik, research och journalistik. Bolaget ska även producera läromedel och andra skrifter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Karin Ekberg AB
Org.nr: 556981-4626
Aktiebolaget ska bedriva regi, foto och produktion av rörlig bild i form av både dokumentär och fiktion, journalistik, kommunikation samt föreläsningar och undervisning kring rörlig bild, journalistik och kommunikation.
Karybdis HB
Org.nr: 969700-0348
Mediaproduktion, bildproduktion, journalistik, översättning, webbproduktion, copywriting, datasupport.
Kontrast Stockholm Beauty, Makeup & Styling Store AB
Org.nr: 556683-2860
Bolaget skall bedriva verksamhet inom styling, hårstyling'frisering, maskering, makeup, stil- och kroppsanalys, nagelteknik, hud- och massageterapi, utbildningar och kurser inom makeup, kurser och föredrag inom färg, sti ...
Lenient AB
Org.nr: 556950-5273
Företaget ska erbjuda expertrådgivning, konsult och utbildningstjänster inom IT och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva fotografering, filmproduktion, journalistik. Äga och förvalta värdepapper, fast ...
Media Wigardt AB
Org.nr: 556847-8928
Bolaget ska bedriva media, journalistik och utbildning, kurser i yoga samt resor inom och utom Sverige med syftet att undervisa i yoga samt därmed förenlig verksamhet.
Ord och mening i Söder om Söder KB
Org.nr: 969708-6206
Författarskap och journalistik. Utredningar, föreläsningar. Konsultarbete inom PA-området.
Ordslöjd AB
Org.nr: 556404-7438
Bolaget skall bedriva journalistik, reklam, hantverk, förvaltning av värdepapper och barnomsorg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pressproduktion i Jönköping AB
Org.nr: 556574-9511
Bolaget skall bedriva tidnings- och trycksaksproduktion, reklam och information, journalistik, produktion av webbplatser, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
REDCONA AB
Org.nr: 556869-1447
Konsult inom ekonomi, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
RILEMA AB
Org.nr: 556809-4493
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet mot 'företag kontors- tjänster, bokföring, försäljning, journalistik och därmed förenlig verk samhet.
Sandblom & Partners AB
Org.nr: 556989-0329
Bolaget ska bedriva bedriva konsultverksamhet inom IT och försäljning samt utbildning, journalistik, publicering av böcker, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Siderisk AB
Org.nr: 556975-1703
Siderisk AB ska bedriva föreläsningar, undervisning, rådgivning och konsultverksamhet inom funktionshindersfrågor, matlagning, och näringslära. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom fotografering, e-handel, turism, fö ...