Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Göteborg

3 Swedes committing journalism ek. för.
Org.nr: 769627-3957
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningens verksamhet, som är att producera journalistik, föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ahlstedt Idé Kompetens AB
Org.nr: 556468-4248
Föremålet för bolagets verksamhet är journalistik och information genom att skriva, fotografera och utföra layoutarbete för såväl pappers- och webbtidningar, att producera repotage, artiklar och pressreleaser för fack- o ...
Aktiebolaget ACME Media
Org.nr: 556298-6496
Bolaget skall bedriva journalistik och information samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alexanderhugg AB
Org.nr: 556886-0976
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult inom management, hålla föreläsningar, journalistik, litterär verksamhet, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Almedal Global Media Group EF
Org.nr: 769618-3354
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att att bereda dem arbete i föreningens verksamhet, som är att bedriva denna generations journalistik, producera journalistiskt material, sam ...
AMAKABA EF
Org.nr: 716445-1002
att utifrån medlemmarnas egna arbetsinsatser främja deras ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ rörelse inom journalistik, flykting- och invandrafrågor, omvärldsanalys och översättningar, samt därjämte förenl ...
Asplund Mat & Medier AB
Org.nr: 556805-4141
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva matjournalistik och allmän journalistik för medier. Matstyling, bildarrangemang och recepetframtagning. Kurser och föreläsningar för företag, skolor, restaurang och storhu ...
Belinda Media AB
Org.nr: 556795-3988
Bolaget ska bedriva journalistik, programledarverksamhet samt författarverksamhet och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bokförlaget Tid och Rum AB
Org.nr: 556946-7458
Bolaget skall bedriva bokutgivning, produktion och distribution av böcker , ljudböcker och e-böcker, radio och TV, publictisk verksamhet, foto, journalistik, webbproduktion, pr, utdredningar, konferenser- och seminarieve ...
CG Plyhm Kommunikation AB
Org.nr: 556694-1703
Bolaget skall tilhandahålla konsulttjänster såsom presskontakter, omvärldsbevakning, hantering av investorsrelationer, events, marknadsföring, krishantering samt interninformation till företag inom IT, medicinteknik, kon ...
CHRISTER LUNDBERG MUSIK OCH MEDIA AB
Org.nr: 556994-9331
Aktiebolaget ska Musikproduktion, Författarverksamhet, Journalistik, Föreläsningaverksamhet, Programledarverksamhet, Konfrenicerverksamhet, Showproduktion.
CORNELIUSSON & VON PORAT HB
Org.nr: 916843-6989
JOURNALISTIK, INFORMATION, PR, MARKNADSFÖRING, BOKUTGIVNING, LAYOUT, REKLAM, BOKILLUSTRATION, TRYCKERIVERKSAMHET, FOTO, FILM, EKONOMI, REDOVISNING, BOKFÖRING, KONSULT INOM TEKNOLOGI, EKONOMI
Daniel K Productions AB
Org.nr: 556817-8478
Bolaget ska bedriva informations-, medie- och reklamproduktion samt därmed förenlig konsultverksamhet, förlagsverksamhet, fotografi, journalistik och dylikt.
Daniel Olsson Reportage AB
Org.nr: 556752-4888
Bolaget ska bedriva journalistik, research, foto, webdesign, bokutgivning, föreläsningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Dolly Dagger Produktion AB
Org.nr: 556770-5230
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom foto, film, journalistik, sömnad, värdepappersförvaltning, tillverkning och försäljning av smycken, keramik, kläder, möbler och mat samt DJ-verksamhet och ...
E-Pics publishing Sweden AB
Org.nr: 556859-5333
Bolaget skall bedriva författande av böcker, artiklar, manus, elektronisk förlagsverksamhet och bedriva journalistik samt tillhandahålla produktion, utbildning, föredrag och liknande verksamhet inom kultur och media samt ...
E. Nordenfelt AB
Org.nr: 556652-2644
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, konsultation inom teknik, juridik, försäljning, kundlojalitet och affärsutveckling, journalistik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ebba von Sydow AB
Org.nr: 556809-9377
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom media och journalistik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Elisabeth Magnusson i Göteborg AB
Org.nr: 556836-9333
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bok-, tidnings- och webbproduktion, information, journalistik och fotografi, bygg och inredning, styling av hem och trädgårdar samt utbildning inom träning och friskvård jämt ...
Emanuel Karlsten AB
Org.nr: 556860-2410
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik och konsultverksamhet inom digitala medier samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.