Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Bromma

Aeger AB
Org.nr: 559022-3045
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap ...
Aktiebolaget Ord och Behandling Börje Svensson
Org.nr: 556375-0800
Bolaget skall bedriva psykoterapi, familjerådgivning, individuell rådgivning och handledning samt konsultationer, utbildning och forskning inom det sociala och psykologiska verksamhetsområdet, journalistik, skrivuppdrag ...
Anna Nilsson Publika Relationer AB
Org.nr: 556751-8385
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och media, journalistik, pr, samhällsvetenskapliga analyser, events samt handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
BÄLTAN HB
Org.nr: 916636-2104
KONSULT- OCH FRILANSVERKSAMHET INOM EKONOMI, ORGANISATION, JOURNALISTIK OCH GRAFISK FORMGIVNING
Christer Wilsby AB
Org.nr: 556598-4142
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom PR, marknadsföring, affärsutveckling, reklam och journalistik, förvaltning och uthyrning av fritidsboende, handel med fordonstillbehör, organisation av terrängkörningseveneman ...
Contatto HB
Org.nr: 969682-1413
Information, journalistik och grafisk form, specialisering på Italien och italienska språket under websidan Intalienspecialisten.se samt försäljning av annonsutrymmen på tidigare nämnd web- sida.
Copyright I J K AB
Org.nr: 556267-6584
Bolagets skall bedriva konsultativ verksamhet inom marknadsföring, reklam, information och journalistik, framtagning av koncept, copywriting samt reportage med inriktning på resor, kultur.
Effektiv Kommunikation i Stockholm HB
Org.nr: 969655-7637
Konsulttjänster inom utbildning, marknadsföring samt journalistik.
HÖKEN MEDIA HB
Org.nr: 916401-1281
DATAREGISTRERING, BEARBETNINGS-, METODIK- OCH UTREDNINGSVERKSAMHET, FOTO OCH JOURNALISTIK
In The Zone AB
Org.nr: 556545-2686
Bolaget skall syssla med journalistik, travrörelse, publicistisk verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jakob Svensson & Partners HB
Org.nr: 916645-2376
Konsultverksamhet inom nationalekonomi, undervisning, journalistik.
Kronstam & Kronstam AB
Org.nr: 556345-0567
Bolaget skall bedriva journalistik samt kommersiell textframställning och övrig reklambyråverksamhet med tonvikt på mat, vin och annan gastronomi, liksom resor, samt därtill hörande verksamhet inom övrig marknadsföring, ...
Lennart Ekdal Media AB
Org.nr: 556372-6008
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion av TV-program, utförande av tjänster sammanhängande med produktion av TV-program, utbildning och konsultverksamhet inom journalistik, viss musikverksamhet samt därmed fören ...
Lotta Words AB
Org.nr: 556908-9591
Bolaget ska bedriva läkarkonsultverksamhet och journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Louise RTZ AB
Org.nr: 556955-3570
Bolaget ska bedriva verksamhet inom HR (Human Resources), utbildning, förlagsverksamhet och journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Westlander AB
Org.nr: 556940-6498
Journalistik, information och grafisk form.
Monarda HB
Org.nr: 969669-6468
Språkkonsultverksamhet, översättning, medieproduktion, foto, journalistik, trädgårdsdesign, musikproduktion.
Mountainfarm AB
Org.nr: 556681-4835
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning, utbildning och projektledning inom områdena PR, reklam, heminredning, design främst inom mode och journalistik samt handel med kläder, klockor, möbler och inredn ...
Ninni Schulman AB
Org.nr: 556871-8729
Aktiebolaget ska bedriva frilansverksamhet inom journalistik och författande samt föreläsande verksamhet.
Open Hands Media AB
Org.nr: 556815-2176
Bolaget skall bedriva massmedieverksamhet och försäljning av annonser via internet, webbcommunity, publikation av såväl för användaren fria som användarfinansierade tjänster och elektroniska produkter via internet, webbd ...