Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Visby

Aktiebolaget Holmbergs Gård
Org.nr: 556293-4629
Bolaget skall bedriva jordbruk- och skogsskötsel, uppfödning av nötkreatur, reparationer och försäljning av maskiner och reservdelar inom jordbruk och motorsport, körslor, handel med värdepapper och därmed förenlig verks ...
Bond AB
Org.nr: 559011-6082
Bolaget skall bedriva lantbruk, växtodling och nötköttsproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Lindby HB
Org.nr: 916425-3347
Lantbruk, djurskötsel
Bärgården Källunge AB
Org.nr: 556211-4222
Föremålet för bolagets verksamhet är växtodling, bär och grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet.
Fole Lantbruk AB
Org.nr: 556687-6552
Bolaget skall bedriva lantbruk med inriktning på växtodling och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
Gotlands Bioenergi AB
Org.nr: 556036-6535
Bolaget skall bedriva produktion, förädling och handel med lantbruksprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Guteflyg KB
Org.nr: 916425-2216
Äga, bedriva handel med samt uthyrning av luftfartyg samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Halner Gård AB
Org.nr: 556321-6083
Bolaget skall bedriva lantbruk samt handel med jordbruksprodukter samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Hellvis Lantbruk AB
Org.nr: 556719-1563
Bolaget ska bedriva lantbruk med växtodling och djurskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Firma LANGE, HOLGER
Org.nr: 471014-XXXX
Larsarve Gård AB
Org.nr: 556658-0089
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk med växtodling, maskinstationsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Lokrume Lantbruk AB
Org.nr: 556639-8821
Bolaget skall bedriva växtodling, mjölkproduktion, uppfödning av nötkreatur, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lokrume Trösk AB
Org.nr: 556772-4496
Bolaget ska bedriva lantbruk, entreprenad och kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
M-A Förvaltning i Visby AB
Org.nr: 556753-9662
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedirva lantbruk, skogsbruk samt hästverksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier, övriga värdepapper samt fastigheter och övrig lös egenodm.
Nyplings Gård KB
Org.nr: 916424-7877
Lantbruk
PJ Gate HB
Org.nr: 969684-9232
Lantbruk, turism, travhäst, spinneri, linoljetillverkning, stug uthyrning, café, hemslöjdsbutik, minigolf, hästuthyrning, catering, konsulttjänster inom bygg och ekonomi. Drift av Ihregård fastighet.
Skäggstäde Gård AB
Org.nr: 556408-4027
Bolaget skall bedriva lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Sojdungs Gård AB
Org.nr: 556407-7005
Bolaget skall bedriva lantbruk och skogsbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
St Haltarve Gård AB
Org.nr: 556619-3966
Bolaget skall bedriva jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Stafva AB
Org.nr: 556349-2122
Bolaget skall bedriva lantbruk och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.