Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Västerås

Agromax AB
Org.nr: 556419-6250
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruksrörelse, äga och förvalta fastigheter, skog och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carl Piper AB
Org.nr: 556704-6858
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknads- och organisationsundersökningar samt lantbruk med jakt och turism samt därmed förenlig verksamhet.
Dingtuna Ekogård AB
Org.nr: 556795-8938
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk med växtodling och animalieproduktion, körslor inom jordbruket och snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Schuberth Kurö Säteri AB
Org.nr: 556393-5120
Bolaget skall bedriva film- och TV-produktion, konsultation ljus- och ljudteknik, jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, trädgårdsodling, viltvård, jakt- och fiskearrangemang, uthyrning båtplatser samt godstransport ...
Gesala International AB
Org.nr: 556384-8992
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk kombinerat med konsult- och forskningsverksamhet inom områdena landsbygdsutveckling och hälsa, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gillberga Lantbruk AB
Org.nr: 556878-9837
Växtodling, slaktsvinsuppfödning med hemmaproducerat foder och lantbruksentreprenad med framför allt ogrässprutning men även sådd, konstgödselspridning och skörd.
Gust Ericsson Sterbhus HB
Org.nr: 969613-2423
Jordbruk.
Hällarens Veteranjordbruk HB
Org.nr: 969763-7644
Jordbruk.
Jovial AB
Org.nr: 556442-6103
Bolaget skall utföra administrativa och ekonomiska konsulttjänster, handel med och utbildning av hästar, hästavelsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Jugarbergets Maskin AB
Org.nr: 556677-0409
Bolaget ska bedriva entreprenadmaskinuthyrning och lantbruk, utföra svets- och smidesarbeten och maskinreparationer, äga och förvalta lös och fast egendom, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jädra Gård AB
Org.nr: 556491-3324
Bolaget bedriver jord och skogsbruk med huvudsaklig inriktning på hästhållning. Bolaget bedriver därmed förenlig handel med produkter och tjänster riktade mot hästhållning och småskaligt jordbruk. Bolaget säljer även kon ...
Kärrbo Prästgård AB
Org.nr: 556426-3266
Bolaget skall bedriva lantbruk med djurhållning, grönsaks- och bärodling, snöröjning- coh maskinutvecklingsverksamhet inom lantbruksmaskiner. Ambulerande veterinärpraktik och stationär veterenärpratik. Hästverksamhet med ...
Lagbo Gård AB
Org.nr: 556373-0067
Bolaget skall bedriva lantbruk med animalieprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mycklinge Lantbruk AB
Org.nr: 556399-7260
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk med animalieproduktion och växtodling samt handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mycklinge Skarsvad Gris AB
Org.nr: 556775-8106
Föremålet för bolagets verksamhet är djurskötsel i from av uppfödning av smågrisar och slaktgrisar, entreprenadarbete inom jordbruk och därmed förenlig verksamhet.
Myrby Gård HB
Org.nr: 916580-8859
Ridverksamhet. Handel med hästar och därmed förenlig verksamhet.
Ranlund Datakonsult AB
Org.nr: 556546-2362
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom databranschen såsom underhåll och förvaltning av applikationer, program- och systemutveckling. Jord- och skogsbruk, samt äga och förvalta värdepapper, fast egendom och därmed fö ...
Rocklunda Häst AB
Org.nr: 556360-7042
Bolaget skall bedriva ridskola. Bolaget skall även bedriva handel med hästar, iordningställa tävlingsbanor, bedriva konsultverksamhet inom hästsporten samt därmed förenlig verksamhet.
Råby Ingeberga Gårdar AB
Org.nr: 556798-5121
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk, entreprenadarbete inom lantbruk, mark och grönytevård samt därmed förenlig verksamhet.
Slittsta Gård AB
Org.nr: 556916-0616
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk med djuruppfödning, skogsbruk, entreprenadverksamhet inom jordbruk samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.