Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Stockholm

Adamsberg förvaltning AB
Org.nr: 556935-0662
Bolaget ska bedriva rådgivning avseende företagsorganisation, aktieförvaltning, förvaltning av fast egendom, gård- skogs och jordbruksförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Addarsnäs Gård AB
Org.nr: 556949-2183
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, viltförvaltning, fastighetsförvaltning, uthyrning av bostäder och lokaler samt därtill hörande verksamhet.
Aktiebolaget Dalbyöviken
Org.nr: 556581-7342
Verksamheten i bolaget består av konsultverksamhet avseende företagsledning, ekonomi och -försäljning, marknadsföring, organisationsförändring och förändringsledning. Verksamheten består också av jord och skogsbruk samt ...
Altomta Gård AB
Org.nr: 556545-5879
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk, fastighetsförvaltning, läkarpraktik samt handel med antikviteter och byggvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bergström & Nilsson AB
Org.nr: 556236-0726
Bolaget skall driva arkitektrörelse och annan konsulterande verksamhet inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Källström AB
Org.nr: 556280-2339
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet samt jordbruks- verksamhet.
Brogarn Förvaltning AB
Org.nr: 556616-8737
Bolaget skall bedriva jordbruk och skogsbruk och fastighets- förvaltning samt idka därmed jämförlig verksamhet.
BYGG SPECIALISTEN I VÄSTRA GÖTALAND AB
Org.nr: 556610-7594
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet.
C Skygge KB
Org.nr: 969664-3767
Konsultverksamhet inom management, data, och juridik. Skogs- och jordbruk, fastighetsrörelse samt turism.
Djursnäs Säteri AB
Org.nr: 556569-4352
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
E. Fleetwood AB
Org.nr: 556271-2611
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning (jord, skog och fritidshus), uppdragsverksamhet (rådgivning, teknikutveckling, utlandskontakter), handel med skogsprodukter samt pensionatrörelse och researrangemang, hälso- oc ...
Elgö Gård AB
Org.nr: 556232-0761
Bolaget skall bedriva jordbruk och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska företaget bedriva uthyrning av fastigheter och markexploatering. Bolaget skall tillverka och idka handel med textila produkter, läde ...
Elisabet och Peter Lidbrinks läkarverksamhet HB
Org.nr: 969631-5317
Läkarverkamhet.
EM Betesdjur AB
Org.nr: 556826-3023
Bolaget ska bedriva entreprenad inom jordbruk samt därmed förenlig veksamhet.
F & O Export KB
Org.nr: 969678-9289
Fastighetsförvaltning, skogsbruk och handel med skogs- och jordbruksprodukter.
Fastighets AB Stockholms Skärgård
Org.nr: 556202-3191
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet.
First Class Apartments AB
Org.nr: 556930-7340
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, fastigheter (inklusive hyresfastigheter), fastighetsinventarier, fordon, jordbruksredskap och jordbruksinventarier samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva jordbr ...
Fjällsviks Förvaltning AB
Org.nr: 556731-4488
Bolaget ska bedriva jordbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
FLINKATORPET HB
Org.nr: 969751-6160
Skogsbruk, jordbruk, handel med finansiella värdepapper samt därtill förenlig verksamhet.
Förvaltnings AB Lennartsnäs
Org.nr: 556656-1287
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.