Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Eskilstuna

A K. Rosén i Eskilstuna AB
Org.nr: 556925-5739
Bolaget ska bedriva lantbruksrörelse, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning samt bemanningstjänster inom dessa områden och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Agrielle AB
Org.nr: 556877-0316
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, snöröjning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, handel med emballage, samt därmed förenlig verksamhet.
Annas Däck AB
Org.nr: 556866-7843
Bolaget ska syssla med allt inom däck, försäljning och service av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Egelsta Gård AB
Org.nr: 556660-6181
Bolaget skall utföra grävningar och transporter, samt förvalta Engelsta Gård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fiholmsby Gård AB
Org.nr: 556768-8014
Bolaget skall bedriva jordbruk med inriktning mot spannmål, maskinentreprenad, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gardisten AB
Org.nr: 556436-2142
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning. Bolaget skall bedriva handel med hästar, tävlingsverksamhet med hästar och träning av hästar. Bolaget skall bedriva handel med Radio-TV, musikinstrument samt med bilar och b ...
Hammarby Lantbruks AB
Org.nr: 556305-0078
Bolaget skall idka lantbruksdrift med djurproduktion, legokörning med traktor samt därmed förenlig verksamhet.
Hamra Gård i Eskilstuna AB
Org.nr: 556413-4657
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ingvar & Roland Jonssons Gräv i Ostra AB
Org.nr: 556402-1706
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, bedriva entreprenadarbete, huvudsakligen schaktning och transporter, bedriva rörläggningsarbeten, huvudsakligen inom området dränering samt vatten och avlopp, bedriva markarbeten, ...
Jim Oscarsson Stall AB
Org.nr: 556291-8283
Bolaget skall bedriva travtränarverksamhet, handel med hästar, hästträning, uppfödning, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Krycklinge Gård AB
Org.nr: 556413-4723
Bolaget skall bedriva jordbruksdrift ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kullens Hemman HB
Org.nr: 969609-3062
Travverksamhet, hästuppfödning, uppstallning, handel med hästtillbehör samt därmed förenliga konsultuppdrag.
Kumla Schakt i Eskilstuna AB
Org.nr: 556437-8353
Bolaget skall bedriva entreprenad verksamhet och jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Lars & Per Magnusson AB
Org.nr: 556673-7192
Bolaget skall bedriva lantbruk och entreprenadarbeten i form av snöröjning och sandsopning,uthyrning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Lövbackens entreprenad AB
Org.nr: 556778-8491
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom gräv- och schaktbranschen, lantbruk, maskinuthyrning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
MH ConTrac AB
Org.nr: 556959-9128
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenörs, personaluthyrning och rådgivningstjänster inom skog- och lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Mulles Lantbruks AB
Org.nr: 556415-1396
Bolaget skall bedriva lantbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nyängs Gård HB
Org.nr: 916517-2918
Lantbruk.
Peter Elg entreprenad KB
Org.nr: 969626-0224
Jordbruk, snöröjning, schaktarbeten och grävningar samt därmed förenlig verksamhet.
Rolf G Andersson AB
Org.nr: 556384-6491
Bolaget skall bedriva stuteriverksamhet, travhästträning, jordbruk och mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.