Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Stockholm

2 F Sverige HB
Org.nr: 916681-3296
Bolaget skall bedriva export-import samt transitohandel med livsmedel. Jakt och fisketurism. Konsultverksamhet, hjälp och rådgivning inom livsmedelshandeln.
Afrikanska Kompaniet HB
Org.nr: 969745-5138
Bolaget ska bedriva handel med jakt- och friluftsartiklar lokalt producerade i Afrika samt förmedling av jakttillfällen. Export och import av varor och tjänster inom jakt, fritid, vapen, skytte, resor, utbildning, kultur ...
Agapi Life AB
Org.nr: 556907-9980
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva event-verksamhet, företrädesvis med båtcharter, men även annan typ av verksamhet som jakt, guidade turer, vindsurfing, kanoting och andra äventyrssporter. Bolaget skall även arb ...
Aktiebolaget Brukshotellet i Åtvidaberg Management
Org.nr: 556728-8476
Bolaget ska bedriva hotell-, restaurang-, konferens-, catering-, evenemangs- och eventverksamhet samt jakt och fiskeaktiviteter ävensom därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Dalbyöviken
Org.nr: 556581-7342
Verksamheten i bolaget består av konsultverksamhet avseende företagsledning, ekonomi och -försäljning, marknadsföring, organisationsförändring och förändringsledning. Verksamheten består också av jord och skogsbruk samt ...
Aldestam Enterprise AB
Org.nr: 556958-4807
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom mode, media och konceptutveckling, event, jakt och fritid, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Benji Konsult AB
Org.nr: 556972-4270
Bolaget skall bedriva jakt, jaktliga arrangemang, kursverksamhet inom fritid, köttproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Buddebol AB
Org.nr: 556802-1827
Bolaget skall bedriva skogsbruksrörelse, innefattande upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar samt köp och försäljning av skogsmark, ...
Condenca AB
Org.nr: 556654-3954
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom IT- och marknadsföring, handel med jakt- och fisketillbehör, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
CWAsset AB
Org.nr: 556739-6618
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom den finansiella sektorn, bedriva verksamhet inom vinodling samt idka därmed förenlig verksamhet, fastighetsaffärer samt verksamhet relaterad till jakt och skytteträning.
Djuringsholm AB
Org.nr: 556717-9139
Bolaget ska bedriva tjänster och ta fram metoder gällande företags-, lönsamhets- och tillväxtanalyser, bedriva ekonomi-, finans- och informationskonsultverksamhet, utgivning av böcker, bedriva jordbruks-, häst-, jakt- oc ...
Domherren Group AB
Org.nr: 559002-1100
Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggnation, dykning, företagsevent, jakt och skytte och trädgårdsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Elsaholm Media AB
Org.nr: 556649-2996
Bolaget skall bedriva verksamhet med frilansuppdrag för tidningar, tidskrifter och etermedia ävensom idka därmed förenlig verksamheter, samt bedriva förlagsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt bedriva ...
EXCELSUS HB
Org.nr: 969659-9084
Utbildnings-och konsultverksamhet avseende organisation och ledarskap, informationsteknik(IT) såsom utbildning inom adb samt friskvärd. Handel med natur-, fritids-, jakt- och friskvårdsprodukter, fri tidsbåtar med tillbe ...
Forest Peak AB
Org.nr: 556716-5401
Bolaget ska investera- och bedriva kunsultverksamhet inom skogs- och vindkraftsindustrin vilket omfattar arbeten som anläggning av snabbväxande skogsplantager för produktion av biobränslen, förvaltning av skogsplantager, ...
Gröne Baronen AB
Org.nr: 556659-7653
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mässor och event, trädgårdsverksamhet samt jakt och viltvård.
HBet V/M BYNS VILTFÅGELFARM
Org.nr: 916598-3744
Viltfågeluppfödning för utsättning, jakt med jaktguide. Tjäder m fl skogsfåglar, export.
Heybroek Consulting AB
Org.nr: 556882-4725
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult inom lednings- grupparbete, IT, ekonomi, finnas, organisation, ledarskap och försäljning, även verksamhet inom jakt och viltvård, samt föreläsning inom samtliga av dessa områd ...
HFK Helium Finansiell Kommunikation AB
Org.nr: 556612-3203
Aktiebolaget ska bedriva kommunikations-, produktions-, utbildnings-, och konsultverksamhet inom området finansiell kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bedrivas instruktions- och utbildningsverksamh ...
Hjorten AB
Org.nr: 556191-0265
Bolaget skall bedriva jakt, fiske, slakteriverksamhet och kötthandel samt därmed förenliga verksamheter.