Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Nyköping

deAndra AB
Org.nr: 556984-9572
Aktiebolagets verksamhet ska vara läkarverksamhet, företags- hälsovård, hälsokontroller, konditionstester, vaccinationer, körkortsintyg, intyg för spårbunden trafik, sjöfartsintyg, lagstadgade undersökningar, arbetsmiljö ...
Dykator KB
Org.nr: 916694-0743
Dykeri, bärgning, lättare sjötransport, dykcharter, jakt, fiske, foto och video över och under vattnet samt därtill hörande verksamheter.
Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB
Org.nr: 556447-6439
Bolaget skall bedriva skogsbruk, jakt och viltvård, äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
G.Forssman Gräv&Schakt AB
Org.nr: 559002-9772
Skall bedriva grävningsarbeten, schaktning, jakt och skogsvård och därmed förenlig verksamhet.
Gemsiö konsult & förvaltning AB
Org.nr: 556559-7357
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet när det gäller administrativa tjänster inom värdepappersmarknaderna, idka förvaltning av värdepapper och fastigheter, arrangera jakt och fiskeresor samt därmed förenlig verksamhet.
GroinKick AB
Org.nr: 556818-7131
Aktiebolaget ska bedriva reklamverksamhet inkluderande nöje och eventproduktion, städ och byggverksamhet, uthyrning av personal, catering, jakt- och hundverksamhet samt handel med fordon och båtar.
Håcknesta Event AB
Org.nr: 556817-3008
Aktiebolaget ska bedriva event- och konferensverksamhet med jakt, fiske, hästverksamhet, bröllop samt uthyrning av stallplatser och bostäder samt annan därmed förenlig verksamhet.
Jägareförbundet Service AB
Org.nr: 556429-9302
Bolaget skall idka restaurangverksamhet, catering, konferensverksamhet och utbildningsverksamhet med inriktning jakt och viltvård.
Lundevall & Sånt AB
Org.nr: 556908-5821
Bolaget ska bedriva medicinsk uthyrning, rådgivning, utbildning och konsultation, hyrläkarverksamhet, rådgivning, undervisning och utbildning inom sjuk-, hälso- och friskvård, konsultationer, utbildning och event inom fr ...
Nicke Plåtslagare AB
Org.nr: 556629-8351
Bolaget skall bedriva byggnadsplåtslageri, turism med jakt, fiske, naturupplevelser där jord och skog ingår och därmed förenlig verksamhet. Även tillverkning och försäljnig av konst- och nyttoföremål i trä, plast,'järnsm ...
Oppeby Entreprenad AB
Org.nr: 556745-5794
Bolaget skall bedriva markplanering, grävningsarbete, hyra ut maskiner och arbetskraft för jord-, skogs- och vägarbete, jakt- och viltvård, samt hundpensionat och därmed förenlig verksamhet.
Stora Bergstugan HB
Org.nr: 969770-4246
Jordbruk, rid- och ungdomsterapi, bygg, häst, hund, jakt, fiske och därmed förenlig verksamhet.
Sörmland & Sörmland Shooting AB
Org.nr: 556608-4314
Bolagets verksamhet är att driva och förvalta skjutbanor, sälja vapen och tillbehör för jakt och skytte samt därmed förenlig verksamhet.
Över-Aspa lantbruk AB
Org.nr: 556645-9557
Bolaget skall bedriva lantbruk, skogsskötsel, fastighetsskötsel, viltvård, jakt, förädling och försäljning av livsmedel, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.