Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

deAndra AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara läkarverksamhet, företags- hälsovård, hälsokontroller, konditionstester, vaccinationer, körkortsintyg, intyg för spårbunden trafik, sjöfartsintyg, lagstadgade undersökningar, arbetsmiljöbedömningar, tjänst- barhetsintyg, läkarutlåtande om hälsotillstånd, bedömning av anpassad sjukskrivning, arbetsfrågebedömning, rehabiliterings- verksamhet med inriktning mot individuell-, par- samt gruppterapi i'naturmiljö trädgårdsterapi med inslag av jakt- och fiskeverksamhet kajakpaddling i grupp och individuellt skytte- träning med kula, hagel och'pilbåge tennisträning i individ och grupp dansträning kampsportträning häst- och ponnyverksamhet med ridläger, turridning,'dressyrträning biodling och försälj ning av'honung allmänmedicin med provtagningar och BT-kontroller, hälsofrämjande insatser, rökstopp, sjukgymnastik, ortopedisk medicin, behandling av oro, nedstämdhet och'depressio ner cortisoninjektioner, bedömning av hud och födelsemärken, remiss till organspecialist,'receptskrivning föreläsningsverksamhet utbildningsuppdrag kost- och träningsprogram forskningsverksamhet konferensverksamhet bed and breakfast och stuguthyrning byggnadsvård naturstigsvandring med fokus på flora, fauna och fågelskådning, ledarskapsutbildning, personlig coaching, chefsstöd och organisations-, grupp- och'ledarskapsutveckling förändringsarbete på arbetsplats, projektledning, analys, styrning, rekrytering, genomförande av tester (person- profilsanalys och kapacitetstest), utbildning i folkhälsoveten- skap, medarbetarutveckling, etik och'värdegrundsarbete samt handel med och förvaltning av värdepapper och fast'egendom och härmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556984-9572
Företagsform: Aktiebolag