Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investeringsrådgivning i Stockholm

ABG Sundal Collier AB
Org.nr: 556538-8674
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, - utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, - hande ...
Accukap AB
Org.nr: 556801-4962
Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007: 528) om värdepappersmarknaden, i form av: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, - diskretionär portföl ...
ACTAGON AB
Org.nr: 556647-6692
Bolaget skall bedriva investeringsrådgivning, investeringsstöd, företagskonsultation samt annans och egen kapitalförvaltning.
Actagon Holding AB
Org.nr: 556875-2637
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, själv eller genom intressebolag bedriva investeringsrådgivning, investeringsstöd, företagskonsultationer samt annans och egen kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksam ...
Agenta Investment Management AB
Org.nr: 556687-9994
Föremål för bolagets verksamhet skall vara att: Bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget ska bedriva verksamheter under följande tillstånd: a) Mottagande och vidarebefordran a ...
AGL Transaction Services AB
Org.nr: 556579-0119
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: 1. Mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap 1 § 1 lagen(2007:528) om värdepappersmarknaden ("VML"). 2. Utföra order avseend ...
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556472-1149
Föremålet för bolagets verksamhet är 1. att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden i vad avser: a) mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansie ...
Aqurat Fondkommission AB
Org.nr: 556736-0515
Bolaget ska bedriva verksamhet enligt 2 kap. 1 § punkten 1, 2, 5 och 7 i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, - utförande ...
Asser Investments AB
Org.nr: 556753-4572
Bolaget skall, direkt eller indirekt, äga aktier i bolag som investerar i fastigheter och bedriver investeringsrådgivning och rådgivning vid företagsförvärv, börsintroduktioner och andra transaktioner inom fastighetsområ ...
AVIATUM AB
Org.nr: 556656-5114
Föremålet för bolagets verksamhet är: 1. 2 kap 1 # p. 1 lagen om värdepappersmarknaden, mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2. 2 kap 1 # p 2 lagen om värdepappersm ...
B & P Fund Services AB
Org.nr: 556605-5298
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument i enlighet med 2 kap 1 § första punkten lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ( ...
Bergman & Kjellberg Investeringsrådgivning AB
Org.nr: 556677-6802
Bolaget ska utföra ekonomiska tjänster, konsultativ verksamhet inom finansiella tjänster och försäkring, förmedling av finansiella tjänster, investeringsrådgivning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Burenstam&Partners AB
Org.nr: 556631-2434
Bolaget ska bedriva (A) värdepappersrörelse innefattande: 1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument, 2. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 3. investerings ...
Captor Investment Management AB
Org.nr: 556970-2243
Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007: 528) om värdepappersmarknaden, i form av: -mottagande och vidarebefordran av order i fråga om en eller flera finansiella instrument, -utförande av order avsee ...
Case Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556967-4509
Bolaget skall förvalta alternativa investeringsfonder (specialfonder) enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 ...
Cerberus AB
Org.nr: 556677-0391
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VML"), utföra order avseende fi ...
Chieftain Corporate Advisors (CCA) AB
Org.nr: 556525-2185
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom finansiering, investeringsrådgivning och information (corporate finance), bedriva konsultverksamhet inom företagsledningsområdet, idka författarskap och utbildning inom föret ...
Cliens Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556750-2660
Bolaget ska bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder, innefattande diskretionär portföljförvaltning, mottagande och vidarebefordran av order samt investeringsrådgivning enligt lagen (2013:56) om alternativa ...
Consortum Capital Investments AB
Org.nr: 556113-4643
Bolagets ska bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § punkterna 1, 2, 4 och 5 lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden, dvs. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrume ...
Creandum II Advisor AB
Org.nr: 556703-6016
Bolaget skall bedriva investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.