Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Information i Göteborg

A+A Interactive Communication AB
Org.nr: 556494-5177
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklambranschen inriktad på databaserad information samt förvaltning av aktier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB BB i Göteborg
Org.nr: 559006-0181
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och information, det innefattar även inredningsverksamhet, inredningsdesign och exteriör design samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Berg & Borg Digital Solutions
Org.nr: 556950-0829
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva postorderhandel och detaljhandel på internet samt att bedriva marknadsföring, konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam, produktion av journalistiska alster ...
AB CE Martin Andersson
Org.nr: 556690-8231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, information inklusive ekonomi, IT och administrativa system, utveckling av och handel med uppdrag och bolag inom kommunikation, affärsutveckling och ...
AB GIGS Lena Göthberg
Org.nr: 556813-1881
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom information, kommunikation, ledarskap och organisationsutveckling inom sjöfart-, transport- och logistiknäringen, äga och förvalta aktier och andela ...
Addit Information & Research AB
Org.nr: 556319-4272
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom marknasundersökningar, marknadsstrategi, marknadsföring och telemarketing samt idka därmed förenlig verksamhet.
Admarco Information AB
Org.nr: 556284-1659
Bolaget skall bedriva reklam, grafisk design och marknadsföring samt produktion och grafisk design av web-sidor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ahlstedt Idé Kompetens AB
Org.nr: 556468-4248
Föremålet för bolagets verksamhet är journalistik och information genom att skriva, fotografera och utföra layoutarbete för såväl pappers- och webbtidningar, att producera repotage, artiklar och pressreleaser för fack- o ...
Aktiebolaget ACME Media
Org.nr: 556298-6496
Bolaget skall bedriva journalistik och information samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Centor S.A.
Org.nr: 556160-9313
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård och inom information och reklam samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Göteborgs Köpmannakonsult
Org.nr: 556085-5537
Bolaget skall berdriva rådgivning, information och konsulterande verksamhet i frågor rörande handel och därmed sammanhängande frågor. Bedriva utbildnings-, bokförlags- och reklamverksamhet. Uppföra, äga och förvalta fast ...
Alcearosea AB
Org.nr: 556642-0898
Bolaget skall bedriva förebyggande behandling, vård, omsorg och information samt rehabilitering av stressrelaterade tillstånd, kursverksamhet med inriktning på djur och trädgård, föreläs- ningar, försäljning av böcker oc ...
Almhem Information Technology AB
Org.nr: 556592-0583
Bolaget skall bedriva handel med programvaror, utbildningar, utföra konsulttjänster inom informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
ALMI Företagspartner Väst AB
Org.nr: 556488-1307
Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten sk ...
AMJ Innovation AB
Org.nr: 556739-2153
Bolaget ska bedriva rådgivnings- och utredningsverksamhet samt information och utbildning inom odontologi. Bedriva tandvård. Äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AMO Charity Solutions HB
Org.nr: 969773-0639
Företaget utvecklar applikationer till smartphones och tablets som fungerar som en plattsform för välgörenhetsorganisationer att nå ut med information och ta emot donationer.
Anovera AB
Org.nr: 556948-8488
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsekonomi, företagsledning, företagsadministration, företagsorganisation, informationsteknik, redovisning, revision, skatt, juridik, information, reklam och markn ...
AVI Management HB
Org.nr: 969773-7600
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet riktad mot privatpersoner. Konsulteringen skall belysa alternativet att sköta sitt eget sparande som alternativ till marknadens övriga aktörer. Mot engångsavgift tillhandahålls inf ...
Avinode AB
Org.nr: 556614-1155
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva resebyråtjänster, nämligen att identifiera och boka flygtransporter samt leverera information om pris, tillgänglighet, bokningsfrågningar och annan närliggande inf ...
Bardisan AB
Org.nr: 556702-4178
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva författarverksamhet, konsultverksamhet inom utbildning, juridik, säkerhetsfrågor, information, kommunikation och grafisk design samt handel med fastigheter, värdepapper, moto ...