Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hotell i Stockholm

2kronor Hotel AB
Org.nr: 556827-1885
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara hotell- och restaurangrörelse, konferensverksamhet, äga och förvalta aktier i bolag, äga och förvalta fastigheter, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
A & B Hotell HB
Org.nr: 969601-0546
Hotell- samt vandrarhemverksamhet.
AB Adlon Hotell
Org.nr: 556067-0142
Bolaget skall bedriva hotell-, konferens-, och restaurangrörelse, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB LivsHälsa medvetandeutveckling
Org.nr: 556511-4112
Aktiebolaget ska bedriva företagshälsovård med alternativterapeutisk inriktning, bedriva kursverksamhet samt utbildning i yoga, KBT-terapi och coaching, ledarskapsträning med hjälp av ridning, utveckla och sälja hälsopro ...
AB Svenska Fjällpensionat
Org.nr: 556386-6929
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, asylboende, konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen, reklam och marknadsföring, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ABC Hotels AB
Org.nr: 556942-7478
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att förmedla och hyra ut fastighetslokaler även driva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Abrovink framtid AB
Org.nr: 556985-6270
Företaget bedriver förmedling och uthyrning av egna och andrahands kontrakterade lägenheter och rum. Öppna sociala insatser för vuxna, samt arbets- och sysselsättningstödjande insatser. Personaluthyrning, bemanningstjäns ...
AEVS Gräslöken AB
Org.nr: 556818-1191
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AB 1909 i Sigtuna
Org.nr: 556469-7372
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget H. Ringen
Org.nr: 556237-1939
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell- och restaurangrörelse, fastighetsförvaltning samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Liljeholmens Stadshotell
Org.nr: 556695-4276
Företagets verksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster för hotell, vandrarhem, stådboende och skyddat boende samt restaurangverksamhet i anslutning till detta.
Aktiebolaget Nya Grand Hotel
Org.nr: 556028-5941
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt driva hotell- och restaurantrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Strand Hotel
Org.nr: 556010-5214
Bolaget skall driva hotell- och restaurantrörelse.
Aktiebolaget Åtvidabergs Brukshotell
Org.nr: 556080-1200
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för hotell- och restaurangrörelse samt fastigheter för kommunal verksamhet såsom simhall samt driva de i fastigheterna ingående rörelserna, dvs hotell- och restaurangrörelse samt ...
Alexandra Hotel AB
Org.nr: 556262-9732
Bolaget skall bedriva hotell- och resebyrårörelse därmed förenlig verksamhet.
ANDRÉE HOTEL HB
Org.nr: 916627-2980
HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET SAMT FÖRVALTA OCH ÄGA FASTIGHETER
Ann-Sofie Rosenberg AB
Org.nr: 556483-4538
- Bolaget skall erbjuda konsultation i samband med rekrytering, organisation och management - producera och handla med konst och konsthantverk - erbjuda kurser och seminarier kopplade till verksamheterna ovan. - erbjuda ...
Anna Klingspor AB
Org.nr: 556587-9011
Bolaget skall bedriva managementkonsulting inom varumärken, omvärldsanalys, information och ledarskap. Som bisyssla skall bolaget bedriva hotell och pensionatsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja och förvalta fast egendom ...
ApartHotel Development AB
Org.nr: 556994-5859
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper, äga och förvalta andelar i ekomomisk förening och bostadsrättsförening samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arildtuvan AB
Org.nr: 556681-5675
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva konferensverksamhet, idka jord- och skogsbruk inkluderande vilt- och tamdjursförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.