Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hotell i Helsingborg

Advokatbolaget Lars Roland Andersson AB
Org.nr: 556674-9544
Bolagets verksamhet skall vara advokatbyrå.
Boendeförvaltning och projekt i Helsingborg AB
Org.nr: 556701-8105
Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och bedriva handel med konsthantverk och antikiviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bästa Hotellet i Lund AB
Org.nr: 556787-6734
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Cityvandrarhemmet i Helsingborg AB
Org.nr: 556590-9693
Bolaget skall erbjuda boende i Helsingborg enligt lagen om Hotell och Pensionat, samt förmedla rum till turister.
eRasmus Management AB
Org.nr: 556470-7627
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, äga och förvalta aktier, äga och förvalta fast egendom, handla med värdepapper, bedriva leasing- och finansieringsverksamhet, konsultverksamhet samt därmed förenlig ...
Hotel Helsingborg AB
Org.nr: 556756-0544
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hotel Maria AB
Org.nr: 556865-3876
Aktiebolaget ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt förvaltning av dotterbolag jämte därmed förenlig verksamhet.
Hotel Mollberg Skåne AB
Org.nr: 556262-3925
Bolaget skall driva hotell- och restaurangrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hotel Tornet AB
Org.nr: 556798-0361
Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hotell City i Helsingborg AB
Org.nr: 556207-1380
Aktiebolaget ska driva hotellverksamhet.
Hotell Flenman AB
Org.nr: 556369-7431
Bolaget skall bedriva handel, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar samt restaurang- och hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hotell Horizont AB
Org.nr: 556799-4883
Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangrörelse, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB
Org.nr: 556464-8177
Bolaget skall bedriva rumshotellrörelse och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Impius Vård och Utbildning AB
Org.nr: 556682-4693
Bolaget skall bedriva vård, omsorg, utbildning och handledning för och om personer med funktionsnedsättning samt därmed förenlig verksamhet.
Jacob Hansens Hus i Helsingborg AB
Org.nr: 556841-8478
Bolaget ska bedriva restaurang- och cateringverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
K&K Hotels AB
Org.nr: 556970-0239
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell- och restaurangverksamhet
Kulles Städ AB
Org.nr: 556638-7592
Bolaget skall bedriva lokalvård och trädgårdstjänst samt äga och förvalta fast egendom och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Jacobsson Hotel AB
Org.nr: 556514-4622
Bolaget skall förvärva, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Maträtt & Gastronomi i Helsingborg AB
Org.nr: 556610-8436
Föremålet för bolagets verksamhet är driva restaurangrörelse och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget utöva rådgivning inom området juridik.
Mölledestination AB
Org.nr: 556722-1584
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.