Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Linköping

Lindtec AB
Org.nr: 556926-9326
Företaget ska bedriva klottersanering, övrig sanering, högtrycksspolning samt impregnering och där tillhörande verksamhet.
Spolab AB
Org.nr: 556781-8504
Bolaget skall bedriva högtrycksspolning och TV-inspektion av avlopp, personaluthyrning, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.