Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lindtec AB

"Företaget ska bedriva klottersanering, övrig sanering, högtrycksspolning samt impregnering och där tillhörande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Högtrycksspolning
Org.nr: 556926-9326
Företagsform: Aktiebolag