Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Brämhult

Slamsugarn i Brämhult AB
Org.nr: 556659-8784
Bolaget ska bedriva slamsugnings, högtrycksspolning- och anläggningsverksamhet samt åkerirörelse jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.