Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Slamsugarn i Brämhult AB

"Bolaget ska bedriva slamsugnings, högtrycksspolning- och anläggningsverksamhet samt åkerirörelse jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Högtrycksspolning
Org.nr: 556659-8784
Företagsform: Aktiebolag