Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Stockholm

Anders Krantz AB
Org.nr: 556977-2402
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning kring stöd, bidrag och projektfinansiering. Konsulttjänster avseende offentlig medfinansiering i Sverige, Europa och internationellt. Kapitalanskaffning. Rådgivning kring investeringar ...
ATREC Recruitment & Management AB
Org.nr: 559002-8956
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, headhunting, organisationsutveckling, marknadsföring, utbildning, affärsutveckling samt äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom, samt därmed förenli ...
EnHunt AB
Org.nr: 556970-2169
Företaget hjälper teknikföretag med rekrytering, dels med metoder såsom search, headhunting och urvalsrekrytering. Företaget erbjuder även teknikkonsulter, förmedling av tekniska konsulter, samt HR-stöd.
FindOut Communication AB
Org.nr: 556632-9438
Bolaget skall bedriva rekrytering, search, headhunting, affärs- och organisationsutveckling,'konsultationrådgivning inom kommunikation, information, Public Relations, Investor Relations, massmedia, marknadsföring, markna ...
Franell Chefsrekrytering AB
Org.nr: 556724-7258
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom rekrytering, headhunting, organisationsutveckling, marknadsföring, utbildning, affärsutveckling samt äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom, samt därmed f ...
Get Hunted RR AB
Org.nr: 559000-8917
Bolaget skall bedriva headhunting och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Jesper Olsson Consulting AB
Org.nr: 556740-8652
Bolaget skall bedriva annonsrekrytering, outplacement och headhunting ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Leasab Consulting & Human Resource AB
Org.nr: 556717-1045
Bolaget skall bedriva entreprenad inom elinstallation, och servicearbeten inom el samt entreprenad inom bygg, mark- och anläggningsbranschen. Bedriva konsultverksamhet el, tele, ventilation, bygg, mark- och anläggning. B ...
Level Recruitment AB
Org.nr: 556766-4312
Företaget skall syssla med rekrytering med search samt headhunting och HR-rekryteringsrelaterade konsulttjänster.
MRG, Match Recruitment Group AB
Org.nr: 556782-4569
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda rekrytering, bemanning, interimslösningar och headhunting av personal samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall också vara att investera i fastigheter, hyra ut fa ...
Nobel Headhunting AB
Org.nr: 556984-9762
Bolaget ska bedriva rekryterings- och headhuntingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic PharmaRecruiting AB
Org.nr: 556854-0867
Erbjuda tjänster inom rekrytering, headhunting och bemanning, bedriva apoteksverksamhet, bedriva juridisk rådgivning, bedriva handel med läkemedelsprodukter, livsmedel och naturläkemedel, erbjuda hushållsnära tjänster sa ...
Nyckelrekrytering AB
Org.nr: 556978-2591
Bolaget skall bedriva verksamhet inom rekrytering, headhunting, bemanning, personalstrategisk rådgivning, personalfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
p4it Search and Recruitment AB
Org.nr: 556961-5791
Aktiebolaget ska arbeta med rekrytering, headhunting, search, personlig utveckling, personlighetsbedömning, utbildning och konsultverksamhet, därmed förenlig verksamhet.
Polaris Headhunting AB
Org.nr: 556852-2170
Aktiebolaget ska bedriva rekryteringsverksamhet.
Right Skills LS AB
Org.nr: 556784-3023
Bolaget ska bedriva rekrytering och headhunting samt utbildning och coachning
Sales Booster AB
Org.nr: 556690-0147
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot företag och dess säljorganisationer inom främst media, där syftet är att vidareutveckla uppdragsgivares befintliga försäljningsstrategier med fokus på ökat resul ...
Stockholm Headhunting AB
Org.nr: 556806-0684
Bolaget ska bedriva specialistrekryteringar inom IT med fokus mot nya teknologier samt därmed förenlig verksamhet.
Strong Brands Sweden AB
Org.nr: 556814-4298
Bolaget skall bedriva headhunting, rekrytering och HR-konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Swesale Outsourcing AB
Org.nr: 556952-2831
Bolaget skall bedriva konsult och rådgivningsverksamhet inom rekrytering, headhunting, search, bemanning, utbildning och organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.