Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Norrköping

AKG Sweden AB
Org.nr: 556980-5954
Företaget skall erbjuda tjänster till hästnäringen, såsom: -Uthyrning av stallplatser. -Träning av hästar. -Försäljning av hästar. -Import och export av hästar. -Massage av hästar. -Sadelinprovning. -Transport av hästar.
Alf Winnaess AB
Org.nr: 556623-4356
Bolaget skall bedriva psykoterapeutisk verksamhet (utbildning, handledning, behandling, organisationskonsult), behandlingsverksamhet med hästar där djuren är en samlande aktivitet i familjearbetet för att läka anknytning ...
AlphaOhm AB
Org.nr: 556889-2961
Föremålet för bolagets verksamhet är är att bedriva fysioterapi inom veterinärmedicin och rehabilitering av i första hand hundar och hästar, försäljning av kosttillskott, utföra webbnära tjänster, ge rehabilitering och f ...
Baryard Invest AB
Org.nr: 556449-8052
Bolaget skall bedriva tävlings- och försäljningsverksamhet med hästar, företagsledning av externa bolag, språkundervisning, handel med värdepapper, äga och förvalta aktier i andra rörelse- drivande och fastighetsförvalta ...
Boquist Psykoterapi AB
Org.nr: 556482-5338
Föremålet för bolagets veksamhet är att bedriva psykoterapi, hälso- och sjukvård, utbildning, handledning, konsult- och konferensverksamhet inom psykoterapi, uppfödning av och handel med hästar samt handel med och förval ...
dekå NorrTryck AB
Org.nr: 556957-9989
Producera värmetransfer, klistertransfer, screentryck samt applicering. Konsultverksamhet inom ishockeyförening och därmed förenlig verksamhet. Handel med hästar(travhästar)
Floristola AB
Org.nr: 556501-4312
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och service av levande växter och därtill hörande utrustning för kontors- och offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultverksamh ...
Förvaltningsaktiebolaget Wibarco
Org.nr: 556404-2728
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper, tävlings- och försäljningsverksamhet med hästar, äga aktier i andra röresledrivande bolag samt därmed förenliga verksamheter.
Hästfysioterapeut Rebecka Kårebrand AB
Org.nr: 556926-6744
Bolaget skall bedriva träning, massage och behandling med laser på hästar och människor jämte därmed förenlig verksamhet samt hyra ut bemanning och konsultering.
Jaipur Invest AB
Org.nr: 556473-9190
Bolaget skall bedriva hållande av hästar för tävlingsändamål, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga och förvalta värdepapper.
Jerhammar-Cidheden Dressyr HB
Org.nr: 916519-3872
Tillverkning och försäljning av hästtäcken. Utbildning och försäljning av hästar.
Jump Off Baryard & Partner AB
Org.nr: 556232-1074
Bolaget skall bedriva tävlings- och försäljningsverksamhet med hästar, fastighetsförmedling, äga och förvalta fast egendom, konsult- och entreprenadverksamhet inom byggbranschen, handel med byggmaterial, aktier och andra ...
Malin Baryard AB
Org.nr: 556543-8537
Bolaget skall bedriva tävlings- och försäljningsverksamhet med hästar samt handel med värdepapper jämte därmed förenliga verksamheter.
Mibac HB
Org.nr: 969672-0896
Hästar.
PM Stenbro AB
Org.nr: 556540-6732
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, avel, försäljning, tillridning samt uppfödning av hästar samt uthyrning av lokaler, ridhus och stallplatser. Vidare skall bolaget utföra konsultationer och utbildning inom områd ...
R & H Horses AB
Org.nr: 556834-4054
Bolaget ska bedriva uppfödning och träning av hästar.
Rodeo i Norrköping HB
Org.nr: 916691-1892
Uthyrning av boxplatser för hästar. Handel med hästar, foder och utrustning. Avelsverksamhet och utbildning av hästar.
S Brink of Course AB
Org.nr: 559012-9705
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom hästbranschen, handel med hästar och tillbehör till hästar, hindermaterial, konsultverksamhet inom logistik, transport, import och export och därm ...
Skogslotten AB
Org.nr: 556570-3435
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ridskola, ridläger, äga, försälja och utbilda hästar, konferens och bed- and breakfastverksamhet, tjänster inom hantverk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Stall E.S. HB
Org.nr: 916922-0523
Hästar